TẤT TẦN TẬT VỀ GIỚI TỪ

giới từ

TẤT TẦN TẬT VỀ GIỚI TỪ
Cùng Halo hack trọn điểm về phần giới từ chỉ trong 1 phút
Giới từ gần như luôn luôn xuất hiện trong các bài thi đánh giá năng lực Tiếng Anh.

Giới từ là từ hoặc nhóm từ thường được dùng trước danh từ hoặc đại từ để chỉ sự liên hệ giữa danh từ hoặc đại từ này với các thành phần khác trong câu.

Hãy chú ý đến giới từ khi các bạn sử dụng Tiếng Anh mỗi ngày để thông thạo việc sử dụng chúng hơn nhé

giới từ giới từ giới từ giới từ giới từ giới từ giới từ giới từ giới từ giới từ giới từ giới từ giới từ

 

Facebook Comments