Tải ngay bộ tài liệu Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced

Bộ tài liệu từ vựng Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced

Bộ từ vựng Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced của NXB Cambridge phù hợp cho những bạn ở level 7.0 và muốn nâng lên 9.0. Nên sử dụng danh mục từ ở cuối sách, tra nghĩa trong từ điển những từ chưa biết.

Tải ngay bộ sách Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced

Cuốn sách gồm 20 chủ đề từ vựng, 5 bài test từ vựng và 5 phần nhỏ liên quan đến cách sử dụng từ điển để học từ vựng. Các phương pháp học từ vựng phổ biến cùng các bài luyện tập 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết. Trong mỗi chủ đề từ vựng, bạn sẽ được học từ thông qua các bài tập về 4 kỹ năng. Kết hợp từ và các phần lưu ý về các lỗi từ vựng thường gặp.

Bạn nên học cuốn sách này cùng các bộ sách có hướng dẫn kỹ thuật làm bài thi đầy đủ như các bộ sách Cambridge Complete IELTS, các bộ đề Cambridge IELTS, hay các bộ sách khác như IELTS Achieve.

Tải ngay bộ tài liệu Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced:  File PDF SáchFile Audio nghe

Facebook Comments