Check Your Vocabulary For IELTS – Tài liệu ôn luyện từ vựng IELTS

Check Your Vocabulary For IELTS bộ tài liệu IELTS Workbook để ôn luyện từ vựng IELTS

Check Your Vocabulary For English For The IELTS Examination là quyển Workbook để luyện từ vựng dành cho những thí sinh IELTS dự thi cả kỳ thi GeneralAcademic nhằm chuẩn bị kiến thức về từ vựng xuất hiện trong các đề thi Nghe-Nói-Đọc-Viết của IELTS.

Check Your Vocabulary For IELTS - Tài liệu ôn luyện từ vựng IELTS

Cấu trúc của sách: Mỗi phần từ vựng được trình bày dưới dạng một nội dung độc lập và có các bài tập luyện tập đi kèm giúp cho người học có thể học và luyện tập áp dụng từ vựng trong những tình huống thực tế.

1. Vocabulary for General English: Trang 1 – 48

Phần này tập trung vào một số từ vựng bình thường được dùng dưới tiếng Anh hàng ngày. Chúng cũng sẽ dính líu đến những task đầy đủ dưới bài thi IELTS, thí dụ như cách dùng từ mới đó như thế nào, làm thế nào để mô tả biểu đồ và đạt điểm đắt dưới phần Writing Task 1

Ví dụ: trang 5 cuốn sách có bài “Describing and analyzing table” phân phối cho một số bạn một khối từ vựng lớn như dưới Từ vựng mô tả xu thế kèm theo một số câu mẫu. Phần trang 8, “Presenting an argument” sẽ là bước khởi đầu về từ vựng để một số bạn vận dụng dưới dạng bài Argumentative essays. Ngay trong bài đó cũng là một phần rất hữu ích cho dạng bài compare and contrast essay.

2. Topic Specific Vocabulary: Trang 49 – 95

Cung cấp một số từ vựng theo chủ đề như giáo dục, công nghệ, một số vấn đề toàn cầu…. Mỗi bài sẽ buộc phải bạn đọc hoàn tất 3 nhiệm vụ, dưới đó 2 nhiệm vụ trước hết sẽ phân phối từ vựng dưới văn cảnh của nó, và nhiệm vụ thứ 3 giúp bạn ôn lại từ đã học với dạng bài tập Gap Filling Exercise.

3. Đáp án: Trang 98 – 119

Phần đáp án cho bài luyện tập trước đó để một số bạn check lại bài làm của mình và sửa lại lỗi sai trong quá trình làm bài.

TẢI CHECK YOUR VOCABULARY FOR IELTS pdf

4. Cách học hiệu quả với quyển Check Your Vocabulary For IELTS

Hãy ghi lại và ôn tập nhiều lần một số từ vựng đã học để có thể chủ động thay thế và sử dụng một cách chủ động các từ vựng dưới một số ngữ cảnh của tiếng Anh giao tiếp và trong bài thi IELTS. Cần phân tích cấu trúc các câu mẫu trong các phần bài tập của sách, từ đó ghi nhớ cách sử dụng của các từ vựng cơ bản và từ vựng theo chủ đề, sau đó tích cực ứng dụng chúng vào quá trình luyện thi các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết của các đề thi IELTS. Có như thế bạn mới có thể nhanh chóng tăng band điểm của mình được nhé!

Chúc các bạn nhanh chóng tăng band điểm và đạt được số điểm IELTS mình mong muốn nhé.

 

Facebook Comments