ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Halo hiện quy tụ một lực lượng giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm, xuất sắc và tâm huyết với nghề, giáo viên. Halo áp dụng quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp và nghiêm ngặt. 100% giáo viên của Halo đều đạt tiêu chuẩn quốc tế: TESOL, TOEIC 900+, Tiêu chuẩn C1 Châu Âu, IELTS 8.0+,… Ứng viên phải đủ năng lực để vượt qua nhiều vòng kiểm tra: sơ vấn, phỏng vấn, dạy demo…để được chính thức trở thành giáo viên Anh ngữ của Halo

Giáo Viên của Halo 01
Giáo Viên của Halo 03
Giáo Viên của Halo 05
Giáo Viên của Halo 07
Giáo Viên của Halo 02
Giáo Viên của Halo 06
Giáo Viên của Halo 08
Giáo Viên của Halo 04
Giáo Viên của Halo 10
Giáo Viên của Halo 09