ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Halo hiện quy tụ một lực lượng giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm, xuất sắc và tâm huyết với nghề, giáo viên. Halo áp dụng quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp và nghiêm ngặt. 100% giáo viên của Halo đều đạt tiêu chuẩn quốc tế: TESOL, TOEIC 900+, Tiêu chuẩn C1 Châu Âu, IELTS 8.0+,… Ứng viên phải đủ năng lực để vượt qua nhiều vòng kiểm tra: sơ vấn, phỏng vấn, dạy demo…để được chính thức trở thành giáo viên Anh ngữ của Halo

Giáo viên Dạy TOEIC James Lee
Giáo viên dạy IELTS Ms Thảo Nguyễn
Giáo viên dạy TOEIC Mr Lân Huỳnh
Giáo viên nước ngoài Mr Michael Kwegyir Aggrey
Giáo viên dạy IELTS Ms Hằng Nguyễn
Giáo viên dạy IELTS Ms Trang Trần
Giáo viên dạy TOEIC Ms Vinh Thảo
Giáo viên dạy TOEIC Mr Khoa Lê
Giáo viên dạy IELTS Ms Hân Đoàn
Giáo viên dạy IELTS Ms Thảo Hứa
Giáo viên dạy TOEIC Ms Châu Nguyễn
Giáo viên dạy TOEIC Ms Thủy Phạm
Giáo viên Dạy TOEIC Ms Xuân Trí