Tải ngay bộ tài liệu Cambridge Vocabulary for IELTS

Cambridge Vocabulary for IELTS

Bộ sách Cambridge Vocabulary for IELTS của NXB Cambridge phù hợp cho level 6.0-7.5. Nên sử dụng danh mục từ ở cuối sách, tra nghĩa trong từ điển những từ chưa biết. Sau đó quay trở lại luyện tập theo các đơn vị bài để củng cố từ và luyện tập kỹ năng làm bài thi.

Tải ngay bộ tài liệu Cambridge Vocabulary For IELTS

Cuốn sách gồm 20 chủ đề từ vựng, 5 bài test từ vựng và 5 phần nhỏ liên quan đến cấu tạo từ và tìm hiểu về đề thi Writing của đề thi Academic và General IELTS Module. Trong mỗi chủ đề từ vựng, bạn sẽ được học từ thông qua các bài tập về các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, kết hợp từ và các phần lưu ý về các lỗi từ vựng thường gặp.

Bạn nên học cuốn sách này cùng các bộ sách có hướng dẫn kỹ thuật làm bài thi đầy đủ như các bộ sách Cambridge Complete IELTS, các bộ đề Cambridge IELTS, hay các bộ sách khác như IELTS Achieve.

Tải ngay bộ tài liệu Cambridge Vocabulary for IELTS (PDF+Audio)

Facebook Comments