16 chủ điểm ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh bao gồm bài tập và giải thích

16 chủ điểm ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh bao gồm bài tập và giải thích

Ngữ pháp là một trong những phần không thể thiếu của bất cứ ngôn ngữ nào. Kể cả tiếng Anh thì ngữ pháp cũng nắm một phần rất quan trọng. Trong tiếng Anh có rất nhiều loại ngữ pháp, nhằm giúp các bạn có thể dễ dàng học ngữ pháp. Halo đã tổng hợp và thống kê lại toàn bộ kiến thức ngữ pháp trong tiếng Anh thành 16 chủ điểm ngữ pháp. Bộ tài liệu được các giáo viên biên soạn và tổng hợp lại bao gồm:

  • Kiến thức lý thuyết, cấu trúc, cách dùng, nhận biết
  • Bên cạnh đó còn có các ví dụ minh họa
  • Các bài tập luyện tập áp dụng các kiến thức vừa học ở trên.
  • Sau khi làm các bài tập luyện tập thì bạn nên tham khảo đáp án và lời giải thích ứng với mỗi câu hỏi. Giúp bạn nhớ kiến thức lâu hơn.

Nội dung của bộ 16 chủ điểm ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh

1. Các thì trong tiếng anh:

2. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

3. Câu hỏi đuôi (Tag questions)

4. Mệnh đề “wish” – ước muốn

5. Động từ khuyết thiếu (Modal verbs)

6. Cụm động từ (Phrasal verbs)

7. Nguyên mẫu có “to”/nguyên mẫu không “to” (To-infinitive/bare-infinitive)

8. Danh động từ (Gerunds)

9. Phân từ (Participles)

10. Mệnh đề trạng ngữ (Adverbial clause)

11. So sánh (Comparision)

12. Câu bị động (Passive voice)

13. Các loại từ (Word form)

14. Số lượng (Quantity)

15. Giới từ (Preposition)

16. Mạo từ (Articles)

Link tải 16 chủ điểm ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh PDF

Trên đây là tổng hợp toàn bộ 16 chủ điểm ngữ pháp trong tiếng Anh.

Facebook Comments