[Download] The Vocabulary Files C1 English Usage Advanced (SB+key)

Bộ sách The Vocabulary Files C1 English Usage Advanced bổ trợ vốn từ vựng ở trình độ C1, tức là 7.0 IELTS trở lên tới gần 8.0, giúp người học chuẩn bị nền tảng cho luyện tập các kỹ năng của bài thi IELTS.

The Vocabulary Files C1 English Usage Advanced

Cuốn tài liệu này rất hữu ích cho những ai đang chuẩn bị tham gia kỳ thi IELTS / Cambridge Advanced, bao gồm những từ vựng mà các thí sinh sẽ cần để lấy những điểm số cao cho phần Nghe, Đọc, Viết và Nói của kỳ thi.

The Vocabulary Files C1 có 15 Unit tập trung vào các từ vựng chuyên sâu theo chủ đề, những chủ đề thường xuất hiện trong kỳ thi IELTS hoặc Cambridge Advanced (economy, education, health, v.v.). Ngoài ra, tài liệu cũng cung cấp một số bài tập và từ vựng có thể được sử dụng trong tất cả các khía cạnh của tiếng Anh.

Tải ngay bộ tài liệu The Vocabulary Files C1 English Usage Advanced: File PDF Sách + KeyPassword file Answer Key: globalfree

Facebook Comments