Chiến lược làm bài TOEIC Part 2 cực kỳ hiệu quả

Trong phần thi Listening TOEIC thì Part 2 chủ yếu là dạng câu hỏi hỏi đáp. Vì vậy nhiều bạn cho rằng đây là phần thi dễ nhất trong 4 phần thi nghe. Tuy nhiên để đạt được điểm tối đa của Part 2 thì không không phải dễ. Vậy để đạt điểm tối đa của phần này thì chúng ta cần phải làm gì? Trong bài viết này Halo sẽ chia sẻ, cho các bạn chiến lược làm bài Part 2 TOEIC, cực kỳ hiệu quả đã được chứng thực bởi các bạn học viên của trung tâm.

I. Cách nhận biết đáp án chính xác

1. Những từ xuất hiện ngay đầu câu hỏi.

Với câu hỏi nào cũng vậy phần đầu tiên của câu hỏi thường là chìa khóa. Vì vậy ít nhất bạn phải ghi nhớ cấu trúc: Từ nghi vấn + trợ đồng từ/ động từ to be + chủ ngữ + động từ chính.

Q. Have you finished revising your article?
(A) He advised us to reduce the production cost.
(B) I read it in the newspaper
(C) I’m almost done.

2. Những đáp án trả lời gián tiếp

Dù mục đích của câu hỏi là gì đi nữa thì so với những câu trả lời mang tính trực tiếp như “Đúng là vậy” hoặc “Không phải” những đáp án trả lời một cách gián tiếp thường có khả năng là đáp án đúng cao hơn.

Q. Does the rent include utilities such as gas?
(A) Electricity too.
(B) At least two months in advance
(C) It doesn’t fit well.

3. Các câu mang nghĩa “tôi không biết/không rõ”

Trong đáp án thường xuất hiện các câu mang nghĩa “tôi không biết/không rõ” thường là đáp án đúng.

Những câu thường gặp của dạng đáp án này là “Tôi không biết/không rõ”, “Vẫn chưa quyết định.” (it hasn’t been decided. / I haven’t decided yet./It hasn’t been confirmed.), “Chưa nghe tới.” (I haven’t heard, I haven’t been told.). “Không biết chất được.” (I don’t know. I’m not sure. I have no idea.).

Q. When are you going to Florida?
(A) He went there last month.
(B) I haven’t decided yet.
(C) I came back from Moscow.

II. Cách nhận biết đáp án không chính xác

1. Đáp án sử dụng từ có phát âm tương tự hoặc từ đa nghĩa thường

Những đáp án sai sử dụng từ có phát âm hoặc nghĩa tương tự có trong câu hỏi xuất hiện khá thường xuyên

Cũng có nhiều trường hợp đề bài sử dụng từ đa nghĩa mà trong câu hỏi mang một nghĩa, trong đáp án lại mang một nghĩa khác để gây nhầm lẫn cho thí sinh, bạn cần chú ý để không rơi vào những bẫy đó.

Q. Can you get the phone on line 4. Ann?
(A) No, the phone number was wrong
(B) Hold for a minute.
(C) It is a new line of car.

2. Đáp án sử dụng từ đã xuất hiện ở phần câu hỏi hoặc từ liên quan

Đây là một trong những dạng đáp án sai thường gặp nhất ở Part 2. Ví dụ những cặp từ như lock upkey, engine-car, electricity down, v.v… nghe có vẻ liên quan đến nhau nhưng thực ra chỉ là những cái bẫy, nên bạn cần nhớ kỹ.

III. Những dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi TOEIC Part 2

1. Dạng câu hỏi động từ Be

Chiến lược làm bài dạng câu hỏi động từ Be

– Nhất định phải nắm rõ chủ ngữ đi sau Be và thì của Be.

– Độ tập trung nghe động từ và danh từ đi sau Be.

Câu hỏi dạng động từ Be thường gặp trong đề thi TOEIC

Q. Is she having fun? Cô ấy đang vui về chứ ?
Hiện tại » She probably is, Có lẽ vậy

Q. Was she formerly employed In sales? Trước đây cô ấy làm việc ở bộ phận kinh doanh à?
Quá khứ » Yes, you’re right, Đúng, anh nói đúng.

Q. Are you going to participate in the charity party? Ban se tham gia buổi tiệc từ thiện chứ?
Tương lai >> I’m afraid not. Tôi e là không thể.

2. Dạng câu hỏi trợ động từ

Chiến lược làm bài dạng câu hỏi trợ động từ

+ Với câu hỏi trợ động từ Do, bạn cần tập trung lắng nghe Do/Does/Did … để phán đoán chính xác thì, thể.

–> Nắm rõ thì và ngôi nhân xưng là quan trọng nhất.

+ Với câu hỏi trợ động từ Have, bạn cần tập trung lắng nghe chủ ngữ và động từ.

-> Đáp án ở thì quá khứ hoặc hiện tại thường là đáp án đúng.

+ Với câu hỏi trợ động từ Can, bạn cần tập trung lăng nghe chủ ngữ và động từ..

-> Đáp án diễn đạt những sắc thái của năng lực thường là đáp án đúng.

+ Với câu hỏi trợ động từ will, bạn cần tập trung lắng nghe tân ngữ đi sau thì và động từ.
-> Lưu ý không nghe nhầm Will với When hoặc là Where.

Câu hỏi dạng trợ động từ thường gặp trong đề thi Part 2 TOEIC

Q. Did you enjoy the seminar about leadership? Bạn có thích. buổi tọa đàm về lãnh đạo không?
– Yes, It was quite informative. Vâng, nó khá là hữu ich.

Q. Have you seen the sales receipts? Bạn có thấy hóa đơn mua hàng không?
– No, where did you put them last? Không, bạn để nó lần cuối là ở đâu?

Q. Will you keep in touch with me? Bạn sẽ giữ liên lạc với tôi chu?
– Sure I’ll e-mail you. Chắc chắn rồi, tôi sẽ gửi e-mail cho bạn.

Q. Will you be able to join our party? Bạn sẽ có thể tham dự bữa tiệc của chúng tôi chứ?
– Sorry, I have a previous appointment. Xin lỗi, tôi có một cuộc hẹn trước rồi.

Q. Have you hired a new secretary yet?
(A) Yes, she’s coming to work tomorrow.
(B) A little bit lower.
(C) It wasn’t confidential

3. Dạng nghi vấn

4. Dạng câu hỏi phủ định

Chiến lược làm bài dạng câu hỏi phủ định trong Part 2

Cho dù câu trả lời là Yes hay No thì ý nghĩa cũng giống như câu hỏi khẳng định. Đáp án dạng “Yes, but [and] – thường là đáp án chính xác.

Những câu hỏi thuộc dạng câu hỏi phủ định thường gặp trong đề thi TOIEC Part 2

Q. Haven’t we finished our medical check-up? Không phải chúng ta đã hoàn thành kiểm tra sức khỏe rồi à?
A. Yes, just last month. Phải, hồi tháng trước.

Q. Don’t you have any more tickets left? Bạn không còn lại chiếc vé nào à?
A. Yes, they’re all sold out. Vâng, tất cả đã được bán hến rồi,

Q. Isn’t there any computer specialist in your shop? Ở cửa hàng không có chuyên gia máy tính nào sao?
A. Yes, there isn’t yet. Vâng, chưa có ạ.

Q. Won’t you be joining the Workshop? Bạn không tham dự buổi hội thảo à?
A. Yes, The schedule has changed. Lịch trình đã thay đổi rồi.

Q. Didn’t you like the food at the reception?
(A) To welcome the new employees.
(B) Yes, everything was too salty.
(C) Use a catering company.

Những đáp án đúng cho dạng câu hỏi phủ định của Part 2

5. Dạng câu hỏi gián tiếp trong Part 2 TOEIC

Chiến lược làm bài cho dạng câu hỏi gián tiếp

– Bạn hãy chú ý nghe từ nghi vấn, chìa khóa cho câu hỏi gián tiếp. Đáp án trả lời cho câu hỏi có từ nghi vấn ở sau là đáp án đúng.

Những câu hỏi thuộc dạng câu hỏi gián tiếp

Q. Do you know why Rebecca went home so early? Bạn có biết vì sao Rebecca lại về nhà sớm không ?
A. I think she had some emergency. Tôi nghĩ cô ấy có việc gấp.

Q. Do you know who was selected as a speaker? Bạn có biết ai được chọn diễn thuyết không?
No, I have no idea. Không, tôi không biết.

Q. Can you tell me where the bakery is? Bạn có thể cho tôi biết tiệm bánh mì ở đâu không?
There’s one on the next corner. Có một tiệm ở đoạn rẽ tiếp theo.

Q. Do you know when they are coming? Bạn có biết khi nào họ sẽ tới không?
–> Thaven’t heard. Tôi chưa nghe nói.

Q. Do you know where Dr. Patel’s dental office is?
(A) He’s a software developer.
(B) I just saw a doctor.
(C) On the tenth floor.

6. Câu hỏi dạng lựa chọn trong TOEIC Part 2

Chiến lược làm bài các câu hỏi dạng chọn lựa

– Với câu hỏi có hình thức “từ or từ, cụm or cụm thì không thể trả lời Yes/No.

– Nếu nội dung trước và sau or tương phản nhau thì có thể trả lời Yes/No.

– Đáp án chọn một trong hai phương án hoặc sử dụng either/neither thường là đáp án đúng.

Những câu hỏi thuộc dạng câu hỏi chọn lựa trong đề thi TOEIC Part 2

Q. Would you prefer a sedan or a convertible? Ngài thích loại có mui hay loại mui trần hơn ạ?
Chọn lựa một trong hai
A. I would rather drive a sedan. Tôi muốn lái loại có mui.

Q. Would you like pork or beef for your dinner? Ngài muốn dùng thịt lợn hay thịt bò cho bữa tối?
Trả lời Neither
A. Neither, I’m a vegetarian. Không loại nào cả, tôi là người ăn chay.

Q. Can you come back on Friday night, or will you still be out of town? Bạn có thể về vào tối thứ Sáu không hay vẫn sẽ đi vắng?
Trả lời Yes/No
A. No,II be back by then. Vâng, lúc đó tôi đã về rồi.

Q. Did you talk to our salesperson or the manager?
(A) I thought I got a good deal.
(B) It was a salesperson.
(C) They’ve increased significantly

Những đáp án đúng cho dạng câu hỏi chọn lựa.

Dựa vào những mẫu đáp án bên dưới bạn có thể chọn ngay đáp án chính xác, nếu như câu hỏi thuộc dạng câu hỏi chọn lựa.

Facebook Comments
Danh mục