Cấu trúc đề thi và cách tính điểm TOEIC Speaking & Writing mới nhất

Cấu trúc đề thi và cách tính điểm TOEIC Speaking Writing mới nhất
Cấu trúc đề thi và cách tính điểm TOEIC Speaking Writing mới nhất

1. Giới thiệu bài thi TOEIC Speaking & Writing

TOEIC Speaking and Writing là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh dành cho những người có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh. Bài kiểm tra được xây dựng để đánh giá kỹ năng nói và viết tiếng Anh trong môi trường làm việc quốc tế và trong cuộc sống hàng ngày.

Bài kiểm tra Toeic nói và viết bao gồm 2 kỹ năng:

 • Kỹ năng Nói (Toeic Speaking): Bài kiểm tra Nói bao gồm 11 câu hỏi và mất khoảng 20 phút để hoàn thành. Các câu hỏi sẽ tập trung kiểm tra khả năng nói tiếng Anh về diễn đạt thông tin, thuyết trình, đối thoại, trao đổi, miêu tả.
 • Kỹ năng Viết (Toeic Writing): Bài kiểm tra bao gồm 8 câu hỏi và mất khoảng một tiếng để hoàn thành. Các câu hỏi sẽ đánh giá khả năng viết tiếng Anh của người tham gia như khả năng trao đổi thông tin qua email, văn bản công việc, khả năng viết lập luận, sắp xếp trong văn bản.

Hình thức kiểm tra TOEIC Speaking & Writing: Thí sinh sẽ làm bài trên máy tính tại trung tâm khảo thí IIG Vietnam hoặc các trung tâm khảo thí được chỉ định. Đáp án kiểm tra của thí sinh sẽ được lưu lại dưới dạng bản ghi âm (phần thi Speaking) và dạng văn bản điện tử (phần thi Writing) sẽ được gửi đến Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) tại Hòa Kỳ chấm điểm.

2. Cấu trúc đề thi TOEIC Speaking & Writing

Cấu trúc đề thi TOEIC SW bao gồm 2 phần: Toeic SpeakingToeic Writing tương ứng với 2 kỹ năng được đánh giá. Cấu trúc đề thi TOEIC SW đã được ETS đăng chính thức tại trang web: About the TOEIC Speaking and Writing Test

2.1. Format đề thi TOEIC Speaking

 • Nội dung kiểm tra: 11 câu hỏi kiểm tra kỹ năng nói
 • Thời gian: Khoảng 20 phút
 • Thang điểm: từ 0 đến 200
 • Cấu trúc phần thi chi tiết

Cấu trúc và đề mẫu TOEIC speaking Question 1-2

Với phần này bạn phải đọc thành tiếng một đoạn văn. Bạn có 45s để chuẩn bị và đọc đoạn văn trong 45s

Đề mẫu TOEIC Speaking Read A Text Aloud
Đề mẫu TOEIC Speaking Read A Text Aloud

Xem thêm: Bí quyết nắm trọn điểm TOEIC Speaking Reading a Text Aloud

Cấu trúc và đề mẫu TOEIC Nói câu hỏi số 3-4

Với phần này bạn sẽ phải miêu tả một bức tranh hiển thị trên màn hình, miêu tả càng chi tiết càng tốt. Bạn có 45s để chuẩn bị câu trả lời và 30s để miêu tả bằng lời

Đề mẫu TOEIC Speaking Describe a picture
Đề mẫu TOEIC Speaking Describe a picture

Xem thêm TOEIC Speaking Part 2 Describe A Picture và những điều cần nắm

Cấu trúc TOEIC Speaking question 5-7 và đề mẫu

Ở phần này em sẽ phải trả lời 3 câu hỏi. Bạn có 3s để chuẩn bị câu trả lời cho mỗi câu hỏi. 15s để trả lời câu hỏi số 5 và 6. 30s để trả lời câu số 7.

Đề mẫu TOEIC Nói Respond to questions
Đề mẫu TOEIC Nói Respond to questions

Xem thêm Hướng dẫn làm bài TOEIC Speaking Part 3 Respond To Questions

Cấu trúc và đề mẫu TOEIC Nói câu hỏi 8-10

Ở phần này thí sinh sẽ phải trả lời 3 câu hỏi dựa trên thông tin được cung cấp. Thí sinh sẽ có 45s để đọc đoạn văn thông tin được hiển thị trên màn hình. Mỗi câu hỏi sẽ có 3s để chuẩn bị và có 15s để trả lời câu hỏi số 8 và 9. Riêng câu số 10 bạn sẽ được nghe câu hỏi 2 lần, bạn sẽ có 2s chuẩn bị câu trả lời và 30s để trả lời câu hỏi này.

Đề mẫu TOEIC Speaking Respond To Questions Using Information provided
Đề mẫu TOEIC Speaking Respond To Questions Using Information provided

Xem thêm: Cách làm bài TOEIC Speaking Part 4 Respond to questions using information provided

Cấu trúc và đề mẫu câu hỏi số 11

Thí sinh sẽ phải trình bày quan điểm của mình về một vấn đề được cho trước. Bạn sẽ có 45s để chuẩn bị nội dung và có 60s đề trình bày quan điểm của mình.

Đề mẫu TOEIC Speaking Express An Opinion
Đề mẫu TOEIC Speaking Express An Opinion

Xem thêm: Bài mẫu TOEIC Speaking Question 11 Express an opinion

2.2. Cấu trúc đề thi TOEIC Writing

 • Nội dung kiểm tra: 8 câu hỏi kiểm tra kỹ năng viết
 • Thời gian: khoảng 60 phút
 • Thang điểm: từ 0 đến 200

Cấu trúc và đề mẫu TOEIC Writing câu hỏi số 1-5

Sẽ có 5 hình và mỗi hình sẽ có 2 từ đính kèm. Thí sinh sẽ phải dựa vào 2 từ để viết một câu miêu tả về bức tranh. Mỗi bức hình sẽ là một câu. Tổng thời gian làm bài cho phần này là 10 phút.

Đề sample TOEIC Writing Question 1-5 write a sentence based on a picture
Đề sample TOEIC Writing Question 1-5 write a sentence based on a picture

Cấu trúc và đề mẫu TOEIC Viết cho câu hỏi số 6-7

Phần này sẽ có 2 câu tương ứng với 2 email. Bạn phải đọc email và viết một email phản hồi lại email cho trước. Tổng thời gian làm bài cho phần này 10 phút cho 2 email.

Đề mẫu TOEIC Viết Respond to a written request
Đề mẫu TOEIC Viết Respond to a written request

Format TOEIC Writing Question 8

Ở phần này bạn phải viết một bài viết ít nhất 300 từ để trình bày quan điểm của mình về một vấn đề được cho trước. Tổng thời gian làm bài của phần này là 30 phút.

Đề mẫu TOEIC Writing Write an opinion essay
Đề mẫu TOEIC Writing Write an opinion essay

3. Cách tính điểm TOEIC Speaking & Writing

Mỗi câu trả lời của thí sinh sẽ được chấm và đạt từ 0 đến 5 điểm. Dựa vào độ khó và phức tạp của câu hỏi thì mức điểm sẽ được tăng hoặc giảm tương đương.

Ví dụ: Câu hỏi phần Writing Miêu tả tranh và phần Speaking Đọc một đoạn văn thành tiếng sẽ có mức điểm thấp hơn (0-3 điểm) so với các phần trình bày quan điểm về 1 vấn đề (0-5 điểm).

Dưới đây là bảng tiêu chí đánh giá theo nội dung câu hỏi và cách tính điểm bài thi TOEIC Speaking & Writing theo 2 kỹ năng:

*Lưu ý: Cách tính điểm cho bài thi Toeic SW không được ETS công bố, vì vậy không có thông tin chi tiết về cách tính điểm chính xác cho bài thi này. Bảng quy đổi điểm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

3.1. Cách tính điểm TOEIC Speaking

Câu hỏi Nội dung Tiêu chí chấm điểm Điểm
1-2 Đọc thành tiếng một đoạn văn
 • Phát âm
 • Ngữ điệu và Trọng âm
0-3
3-4 Miêu tả một bức tranh
 • Phát âm
 • Ngữ điệu và Trọng âm
 • Ngữ pháp, từ vựng, tính mạch lạc
0-3
5-7 Trả lời câu hỏi
 • Phát âm
 • Ngữ điệu và Trọng âm
 • Ngữ pháp, từ vựng, tính mạch lạc
 • Tính liên quan của nội dung
 • Tính đầy đủ của nội dung
0-3
8-10 Trả lời câu hỏi với thông tin được cung cấp
 • Phát âm
 • Ngữ điệu và Trọng âm
 • Ngữ pháp, từ vựng, tính mạch lạc
 • Tính liên quan của nội dung
 • Tính đầy đủ của nội dung
0-3
11 Trình bày quan điểm cá nhân về 1 vấn đề
 • Phát âm
 • Ngữ điệu và Trọng âm
 • Ngữ pháp, từ vựng, tính mạch lạc
 • Tính liên quan của nội dung
 • Tính đầy đủ của nội dung
0-5

3.2. Cách tính điểm TOEIC Writing

Câu hỏi Nội dung Tiêu chí chấm điểm Điểm
1-5 Viết 1 câu theo bức tranh và 2 từ cho sẵn
 • Ngữ pháp
 • Sự liên quan giữa câu viết trả lời với bức tranh và 2 từ cho sẵn
0-3
6-7 Trả lời yêu cầu từ văn bản ( trả lời email)
 • Mẫu câu trả lời có sự đa dạng, văn phông chuyên nghiệp, dùng đúng ngữ nghĩa câu.
 • Từ vựng
 • Cấu trúc, sắp xếp của câu trả lời
0-4
8 Viết bài trình bày quan điểm về một chủ đề
 • Có lập luận giải thích hoặc ví dụ chứng minh cho quan điểm
 • Ngữ pháp
 • Từ vựng
 • Cấu trúc, sắp xếp bài viết
0-5

 

 

Facebook Comments