Bí quyết nắm trọn điểm TOEIC Speaking Reading a Text Aloud

Phần Reading a Text Aloud là một trong 5 part của bài thi TOEIC Speaking. Phần này được đánh giá là cần tập trung nhiều nhất vào phát âm, trọng âm và ngữ điệu. Bài viết dưới đây Halo Language Center sẽ cung cấp cho các bạn cấu trúc, tiêu chí chấm điểm, cách làm bài và bài mẫu TOEIC Speaking Reading a Text Aloud. Bạn có thể tham khảo để có sự chuẩn bị tốt nhất cho phần thi này nhé!

Bí quyết nắm trọn điểm TOEIC Speaking Reading a Text Aloud
Bí quyết nắm trọn điểm TOEIC Speaking Reading a Text Aloud

Giới thiệu cấu trúc bài thi TOEIC Speaking Reading a Text Aloud

TOEIC Speaking Test gồm 11 câu hỏi được thiết kế để đánh giá trực tiếp kỹ năng Nói được thực hiện trong vòng 20 phút. Nội dung bài thi xoay quanh bối cảnh cuộc sống hàng ngày và môi trường làm việc quốc tế. Ở bài viết này, Halo tập trung vào 2 câu hỏi đầu tiên của bài thi TOEIC Speaking. Với yêu cầu chính Read a Text Aloud (Đọc to một đoạn văn bản), thí sinh có 45 giây để chuẩn bị và thời gian đọc đoạn văn là 45 giây.

Khi bắt đầu bài thi, thí sinh sẽ nhận được dòng chữ yêu cầu xuất hiện trên màn hình: “In this part of the test, you will read aloud the text on the screen. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text aloud”. Sau 45 giây chuẩn bị, thí sinh sẽ nghe hiệu lệnh “Begin reading aloud now (Bắt đầu đọc to ngay bây giờ)”. Lúc này, bạn sẽ bắt đầu đọc to và phần trả lời sẽ được ghi âm lại. 

Tiêu chí đánh giá TOEIC Nói câu 1-2 Đọc to một đoạn văn bản

Đối với dạng bài TOEIC Speaking Part 1 – question 1 2 Reading a Text Aloud, các bạn cần nắm chắc các tiêu chí chấm điểm bên dưới để lên kế hoạch ôn tập phù hợp nhé!

Tiêu chí chấm điểm TOEIC Speaking Read A Text Aloud
Tiêu chí chấm điểm TOEIC Speaking Read A Text Aloud

Nguồn: TOEIC Speaking and Writing Tests Examinee Handbook

Tiêu chí 1: Pronunciation (Phát âm)

0 điểm: Đây là mức điểm khi thí sinh không thể đọc bất cứ từ nào trong đoạn văn.  

1 điểm: Thí sinh thỉnh thoảng phát âm sai một số từ, giữa các đoạn không có sự liền mạch.  

2 điểm: Thí sinh hiếm khi phát âm sai, thỉnh thoảng bị ngắt giữa các từ.

3 điểm: Phát âm hay, đúng chuẩn, rõ ràng, rành mạch giữa từ và câu. Tuy nhiên vẫn còn các lỗi nhỏ về mức độ trôi chảy khi đọc. 

Tiêu chí 2: Intonation and Stress (Ngữ điệu và trọng âm)

0 điểm: Thí sinh đọc đoạn văn theo giọng monotone (giọng đều đều, không lên xuống giọng) và không có trọng âm cho từng từ và câu.

1 điểm: Thí sinh biết cách sử dụng ngữ điệu và trọng âm, tuy nhiên vẫn còn một số từ và câu không phù hợp. 

2 điểm: Thí sinh có ngữ điệu lên xuống từ đầu đến cuối câu, tuy nhiên thỉnh thoảng mắc lỗi về trọng âm.

3 điểm: Giọng đọc hay, ngữ điệu về từ và câu đầy đủ, nhấn nhá phù hợp về mặt trọng âm.

Cách làm bài thi TOEIC Speaking Part 1

Có thể nói, việc vận dụng đồng thời 3 tiêu chí: Phát âm, Trọng âm, Ngữ điệu và Ngắt câu trong phần thi đọc to một đoạn văn bản là một điều không hề dễ dàng, đòi hỏi thí sinh có sử dụng chuẩn bị và luyện tập liên tục. Ở phần tiếp theo Halo sẽ gợi ý hướng xử lý dạng câu hỏi Read a Text Aloud trong 45 giây được cho phép để chuẩn bị. Mục đích của giao tiếp là truyền tải thành công ý tưởng, thông điệp. Do vậy, tính “đúng” nên được ưu tiên hàng đầu trước tính “hay”. Thứ tự các bước cần làm dưới đây đi theo đúng thứ tự đó: quan tâm các yếu tố giúp đảm bảo người học đọc ngữ liệu một cách có nghĩa, hiểu được trước, sau đó mới xét đến các yếu tố giúp tăng hiệu quả.

Bước 1: Đọc lướt toàn bộ ngữ liệu 

Bước 2: Kiểm tra các từ khó phát âm hoặc dễ gây nhầm lẫn 

Bước 3: Xem xét trọng âm và ngữ điệu 

Xét ví dụ sau đây:

Welcome to sunny Yorktown and thank you for joining us today at our first national New Marketers training conference. Please make sure to check in at the booth so that we can record your attendance. The trainers will be on hand to conduct tours of the facilities. You will be given a training handbook and a new employee packet. At the end of today’s training session, we’ll be handling our surveys. Does anyone have any questions?

Nguồn: Skills for the Toeic test: Speaking and Writing

Bước 1: Đọc lướt toàn bộ ngữ liệu

Khi đọc lướt ngữ liệu được cho bên trên, thí sinh cần lưu ý các dấu câu để ngắt giọng phù hợp. 

Bước 2: Kiểm tra lại các từ khó phát âm hoặc dễ nhầm lẫn

Các từ nhiều âm tiết cần chú ý trọng âm: NAtional, MARketer, CONference, atTENdance, faCIlities, employEE, SESsion, SURveys, QUEStions.

Tên riêng: Yorktown

Từ có nhiều cách phát âm:

record /rɪˈkɔːrd/ (động từ) 

conduct /kənˈdʌkt/ (động từ) 

Bước 3: Xem xét trọng âm và điều chỉnh ngữ điệu

Câu 1 là lời mở đầu và cảm ơn nên có thể nhấn mạnh vào các từ nội dung: “welcome”, “thank you”, “training conference”.

Câu 2 là lời nhắc nhở về thủ tục nên có thể nhấn mạnh vào các từ nội dung: “check in”, “booth”, “record”, “attendance”.

Câu 3-5 là chỉ dẫn nên có thể nhấn mạnh vào các từ nội dung: “trainers”, “on hand”, “conduct”, “given”, “training handbook”, “employee packet”, “end”, “surveys”.

Ngoại trừ câu hỏi Yes/No ở cuối có ngữ điệu đi lên, tất cả các câu còn lại đều là câu trần thuật nên ngữ điệu đi xuống ở cuối câu.

Bài mẫu TOEIC Nói Reading a Text Aloud và giải chi tiết

Bài mẫu TOEIC Speaking Part 1

Sample test 1: 

Questions 1-2: Read a text aloud

Directions : In this part of the test, you will read aloud the text on the screen. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text aloud.

Question 1 of 11 

This Sunday, Jazz Master Coffee Shop invites coffee lovers to a tasting event at our store. Visit the shop between 6 and 9 o’clock to enjoy half price desserts, live music, and our exclusive coffee from Columbia. While you’re here, you can complete a customer survey to receive a pack of free coffee to brew at home.

Question 2 of 11 

Welcome to the Metropolitan Museum of Art. We hope your tour is informative and enjoyable. Since there are a lot of visitors here today, we will divide into two groups. After completing the tour, you may visit the gift shop on the first floor, enjoy a meal in the cafeteria, or learn about upcoming exhibits at the information desk.

Sample test 2: 

Questions 1-2: Read a text aloud

Directions : In this part of the test, you will read aloud the text on the screen. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text aloud.

Question 1 of 11 

Thank you for calling Madison Cinema, Bristol’s favorite movie theater. This week, we are offering special discounts on popcorn, sweets, and other snacks. Please press one to hear the list of this week’s movies, or press two to buy tickets in advance. If you have any other requests, press three to speak to our staff member.

Question 2 of 11

On tonight’s news, we will have a report on plans for a new shopping mall in Winchester scheduled to be built over the next 6 months. The center will feature a various selection of clothing, electronics, and living items. If you want to hear more about this project, tune into tonight’s broadcast at 8 P.M.

Sample test 3: 

Questions 1-2: Read a text aloud

Directions : In this part of the test, you will read aloud the text on the screen. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text aloud.

Question 1 of 11: 

Welcome to USC Career Center, where we help people find jobs. Today, I’d like to introduce our new employee database. You can use this database to search for jobs, receive updates, and even submit your resume with a single click. Moreover, the resources and database can help you promote yourself to employers who may be interested in your work skills.

Question 2 of 11: 

Thanks for joining us at Community Radio. Our next guest is Dr. Naomi Evans, who has a new book about maintaining a balanced lifestyle. During her career, Dr. Evans has focused her lifestyle on general well-being. She has authored numerous books about exercise, eating habits, and relieving stress. Dr. Evans, thank you for coming today.

Giải chi tiết bài mẫu TOEIC speaking Part 1

Sample Test 1: 

Question 1: 

This Sunday↗, Jazz Master Coffee Shop / invites coffee lovers to a tasting event at our store. Visit

the shop / between 6 and 9 o’clock / to enjoy half price desserts↗, live music↗, and our exclusive

coffee from Columbia↘. While you’re here↗, you can complete a customer survey to receive a

pack of free coffee to brew at home. 

(Nhấn trọng âm, / Ngắt giọng, ↗ Lên giọng, ↘ Xuống giọng) 

Audio giải:

Question 2: 

Welcome to the Metropolitan Museum of Art. We hope your tour is informative / and enjoyable.

Since there are a lot of visitors here today↗, we will divide into two groups. After completing

the tour↗, you may visit the gift shop on the first floor↗, enjoy a meal in the cafeteria↗, or learn

about upcoming exhibits at the information desk↘.

(Nhấn trọng âm, / Ngắt giọng, ↗ Lên giọng, ↘ Xuống giọng) 

Audio giải:

Sample Test 2: 

Question 1: 

Thank you for calling Madison Cinema↗, Bristol’s favorite movie theater. This week↗, we are offering special discounts on popcorn↗, sweets↗, and other snacks↘. Please press one to hear the list of this week’s movies↗, or press two to buy tickets in advance. If you have any other requests↗, press three to speak to our staff member.

(Nhấn trọng âm, / Ngắt giọng, ↗ Lên giọng, ↘ Xuống giọng) 

Audio giải: 

Question 2: 

On tonight’s news↗, we will have a report on plans for a new shopping mall in Winchester / scheduled to be built over the next 6 months. The center will feature a various selection of clothing↗, electronics↗, and living items↘. If you want to hear more about this project↗, tune into tonight’s broadcast at 8 P.M.

(Nhấn trọng âm, / Ngắt giọng, ↗ Lên giọng, ↘ Xuống giọng) 

Audio giải: 

Sample Test 3: 

Question 1: 

Welcome to USC Career Center, where we help people find jobs. Today↗, I’d like to introduce our new employee database. You can use this database to search for jobs↗, receive updates↗, and even submit your resume↘ / with a single click. Moreover↗, the resources / and database can help you promote yourself to employers / who may be interested in your work skills.

Audio giải: 

Question 2: 

Thanks for joining us / at Community Radio. Our next guest is Dr. Naomi Evans, who has a new book about maintaining a balanced lifestyle. During her career↗, Dr. Evans has focused her lifestyle / on general well-being. She has authored numerous books about exercise↗, eating habits↗, and relieving stress↘. Dr. Evans↗, thank you for coming today.

(Nhấn trọng âm, / Ngắt giọng, ↗ Lên giọng, ↘ Xuống giọng) 

Audio giải: 

Trên đây Halo Language Center đã vừa bật mí cho các bạn Bí quyết nắm trọn điểm TOEIC Speaking Reading a Text Aloud, cũng như cung cấp cho các bạn thí sinh cấu trúc, tiêu chí chấm điểm, cũng như cách làm bài và bài mẫu của câu 1-2 trong bài thi TOEIC Speaking đọc to một đoạn văn bản. Hy vọng thông tin trên có thể giúp ích cho các bạn trong quá trình ôn luyện cho TOEIC Speaking Test. Chúc các bạn học tập hiệu quả và đạt kết quả cao!

Facebook Comments
Danh mục