WORKSHOP QUẢN LÝ ĐỘI NHÓM – QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Sau sự thành công của Workshop: Quản lý Thời gian, Trung tâm Anh ngữ Halo đã tiếp tục tổ chức 2 Workshop trong chuỗi Workshop học về Quản lý đó là: Quản lý Đội nhóm và Quản trị Nhân sự. 

Những buổi workshop này thực sự là một cột mốc quan trọng trong sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp của mỗi thành viên trong HALO. Chúng mang đến những phương pháp áp dụng ngay lập tức trong công việc hàng ngày, từ việc tối ưu hóa thời gian làm việc đến cách tiếp cận vấn đề khó khăn một cách sáng tạo.

Tại đây chúng tôi xin trích lại các thông tin quan trọng của buổi Workshop:

1. 4 phong cách quản lý:

 • Phong cách chỉ đạo:
  • Phong cách này dùng cho nhân viên có tính độc lập rất thấp
  • Nhà quản lý nên đưa ra nhiều chỉ dẫn, ít giải thích
  • Chỉ dẫn rõ ràng, kiểm tra thường xuyên
  • Nhà quản lý nên tự mình đưa ra quyết định
 • Phong cách kèm cặp:
  • Phong cách này dùng cho nhân viên có tính độc lập thấp
  • Nha quản lý nên giải thích nhiều hơn
  • Khuyến khích câu hỏi và giải đáp
  • Nhà quản lý đưa ra quyết định cuối cùng nhưng vẫn cần giải thích cho nhân viên của mình.
 • Phong cách hỗ trợ:
  • Phong cách này dùng cho nhân viên có tính độc lập trung bình
  • Nhà quản lý nên làm việc trên cơ sở bình đẳng và chia sẻ
  • Phân tích tình hình
  • Nên cân nhắc các ý tưởng, đề xuất của nhân viên
  • Nhà quản lý chia sẻ quyền quyết định.
 • Phong cách ủy quyền
  • Phong cách này dùng cho nhân viên có tính độc lập cao
  • Nhà quản lý nên trợ giúp gián tiếp
  • Theo dõi và kiểm tra kết quả
  • Cho nhân viên quyền quyết định
  • Thể hiện sự tin tưởng với người được ủy quyền

2. Các nguyên tắc vàng khi giải quyết mâu thuẫn

 • Nhận ra các tình huống khó khăn đang tồn tại
 • Để các cá nhân bày tỏ cảm xúc của họ
 • Xác định vấn đề rắc rối
 • Định rõ nhu cầu thật sự
 • Tìm ra sự đồng thuận chung trong từng khía cạnh của vấn đề, dù là nhỏ
 • Tìm ra các giải pháp đáp ứng các nhu cầu
 • Quyết định trước sẽ làm gì nếu mâu thuẫn không giải quyết được

Nhân viên HALO đang dần cảm nhận sự tác động tích cực của những kiến thức được chia sẻ và áp dụng trong thực tế. Điều này không chỉ thúc đẩy hiệu suất công việc mà còn tạo ra một môi trường làm việc trưởng thành, sáng tạo và đầy động lực.

Tại đây chúng tôi cũng xin trích dẫn profile của Diễn giả Nguyễn Mậu Hoàng Văn:

✔ Training design và development manager tại Megamarket

✔ Hơn 8 năm đào tạo kỹ năng mềm cho đội ngữ Salesforce của Tập đoàn Unilever, Samsung, Pepsi

✔ Hơn 8 năm đào tạo nhân sự cho khối back office

✔ 5 năm kinh nghiệm tuyển dụng và đào tạo giảng viên Trung tâm Anh ngữ

Halo xin chân thành cảm ơn Diễn giả Hoàng Văn đã mang đến cho Halo một buổi Workshop thú vị và nhiều bài học quý giá.

Facebook Comments