Tổng Hợp Mẫu Câu Dùng Để Câu Giờ Hiệu Quả Trong IELTS Speaking

Trong bài thi IELTS Speaking chắc hẳn không hiếm lần bạn gặp phải những chủ đề “trên trời rới xuống” mà chưa từng gặp bao giờ. Những lúc này thì việc chúng ta thường làm nhất là tìm cách câu giờ để có thêm thời gian suy nghĩ. Trong bài viết này Halo Language Center sẽ tổng hợp các mẫu câu câu dùng để giờ hiệu quả trong IELTS Speaking. Các bạn sĩ tử có thể áp dụng khi gặp câu hỏi khó nhé.

Tổng hợp những câu hỏi câu giờ trong IELTS Speaking - Halo Language Center

1. Khi nào nên câu giờ trong IELTS Speaking

1.1 Khi không hiểu câu hỏi mà giám khảo đưa ra

Khi không hiểu câu hỏi, bạn có thể mạnh dạn nhờ giám khảo giải thích lại một số từ hoặc cụm từ, để có thể hiểu rõ nghĩa của câu hơn. Tuy nhiên không nên hỏi quá nhiều dẫn đến giám khảo đánh giá nghe của bạn còn kém nhé

Một vài mẫu câu có thể dùng để kéo dài thời gian:

 • “I’m sorry, what does “…..” mean, please?
 • “I’m sorry, but I’m not sure what you mean!”
 • Can you give me an example of “…..”?
 • I apologize, But I am not familiar with this topic. Can you explain the question more, please?
 • I’m a little confused about the word (….); can you tell me what it means?

1.2 Khi không nghe rõ câu hỏi

Nếu bạn không nghe rõ giám khảo nói gì thì nên dùng các mẫu câu sau để kéo dài thời gian”

 • Could you speak louder and slower, please?
 • I’m so sorry, but I can’t hear what you just said.
 • Could you please repeat the question at a little slower speed?
 • Sorry, I didn’t quite catch that. Can you repeat the question for me, please?

Trong IELTS Speaking bạn nếu bạn không nghe rõ câu hỏi, đừng ngần ngại mà hãy hỏi lại giám khảo nhé!

Khi giám khảo đang giải thích câu hỏi, bạn nên nhanh chóng nảy ra ý tưởng cho câu trả lời của mình.

1.3 Khi gặp các topic lạ cần thời gian suy nghĩ

Nếu bạn gặp phải topic khó và cần thời gian suy nghĩ trong bài thi IELTS Speaking, hãy dùng biện pháp câu giờ.

Khi bạn hoàn toàn không biết gì về câu hỏi/ topic mà giám khảo đưa cho mình. Hoặc câu hỏi hoàn toàn nằm ngoài lĩnh vực bạn biết.

2. Mẫu câu để câu giờ hiệu quả trong IELTS Speaking

2.1. Mẫu câu dùng để câu giờ khi gặp chủ đề, lĩnh vực hoàn toàn mới

Khi bạn gặp một topic hoàn toàn xa lạ trong IELTS Speaking, bạn có thể sử dụng một số mẫu câu sau:

 • To be honest, this topic is strange to me, so please let me think… (Thành thật mà nói, chủ đề này khá lạ lẫm với tôi, theo tôi nghĩ rằng…)
 • It’s not easy to talk about a brand new aspect without preparing honestly, I have no clue at all about this topic, but let me think (Thật không dễ dàng khi nói về một chủ đề hoàn toàn mới mà không có sự chuẩn bị trước, thành thật mà nói, tôi không có khái niệm gì về chủ đề này, nhưng tôi nghĩ rằng…)
 • To be honest, I haven’t given it much thought yet, but If you ask, I think…. (Thành thật mà nói, tôi chưa từng nghĩ gì về chủ đề này trước đây, nhưng nếu bạn hỏi, tôi nghĩ rằng…)
 • As a matter of fact, for such a carefree person like me, this stuff sounds a bit too serious so I don’t usually think about them (Trên thực tế, với một người vô lo như tôi đây, chủ đề này khá là nghiêm túc, vì thế tôi không thường nghĩ về nó)
 • To be honest, ….is not my cup of tea, but if you ask me, I believe that…(Thành thật mà nói, chủ đề này không phải là sở trường của tôi, nhưng nếu được hỏi, tôi tin rằng…)
 • Frankly, this isn’t something I’m used to talking about….(Thẳng thắng mà nói, chủ đề này không phải là thứ tôi quan tâm trước nay…)
 • To be honest, it’s not an area of my interest, but if you ask me, I think…(Thành thật mà nói tôi không mấy hứng thú với chủ đề này, nhưng nếu được hỏi, tôi nghĩ rằng…)
 • This is a very interesting question, but I’ve never thought about this before, but if you ask me, I think…(Đây là một câu hỏi thú vị nhưng tôi chưa từng nghĩ về nó trước đây, nhưng nếu được hỏi, tôi nghĩ rằng…)
 • Well, I don’t really know much about this… because …, but I suppose …(Thật ra, tôi không biết nhiều về …. bởi vì… . nhưng tôi cho rằng…)

2.2. Mẫu câu kéo dài thời gian khi chủ đề khó trong IELTS Speaking

Khi gặp một topic khó trong IELTS Speaking, bạn có thể câu giờ bằng một số mẫu câu sau:

 • Honestly, I have to say that this is a really tough/tricky/intriguing question and I have never thought about this before (Thành thật mà nói, đây là một câu hỏi thật sự rất khó nhằn với tôi và tôi chưa từng nghĩ về nó trước đây…)
 • I have some friends who know about it…but we haven’t talked about this aspect/ topic/ area for a long time…(Tôi có một vài người bạn biết về chủ đề này, nhưng từ rất lâu rồi chúng tôi không nhắc đến nó…)
 • To be honest, I didn’t expect such a tough question like this because it’s not really relevant to my life but let me see…(Thật lòng mà nói, tôi đã không trông chờ một câu hỏi khó như thế này bởi vì nó nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi nhưng để tôi nghĩ xem..)
 • Well, to be honest, I don’t have much knowledge about this. (Thành thật mà nói, tôi không có nhiều kiến thức về vấn đề này)
 • This question is really difficult. I think nobody has ever asked me about that before. Wow, let me think about that…(Câu hỏi này thật sự khó. Tôi e rằng chưa ai hỏi tôi câu này trước đây. Wow để tôi xem…)
 • Honestly, I am a little bit nervous right now and my mind just went blank…( Thành thật mà nói, tôi đang cảm thấy khá lo lắng và tôi không có ý tưởng gì về nó…)

Kết luận

Trên đây Halo Language Center đã tổng hợp các mẫu câu giúp câu giờ hiệu quả trong IELTS Speaking. Các bạn có thể tham khảo và áp dụng vào bài thi Speaking của mình để đạt kết quả tốt nhất. Chúc các bạn học tập tốt!

Facebook Comments