NHỮNG TỪ NỐI CHỈ SỰ ĐỐI LẬP TRONG IELTS SPEAKING VÀ IELTS WRITING

Một trong những kỹ năng trong bài thi IELTS khiến cho nhiều thí sinh gặp khó khăn chính là Speaking và Writing. Các bạn hay gặp khó khăn trong việc duy trì sự mạch lạc trong văn nói hay văn viết. Việc sự dụng tốt những từ nối (transition words) sẽ là một cách hữu ích giúp các thí sinh diễn đạt ý của mình một cách trôi chảy nhất. Chính vì thế, trong bài viết ngày hôm nay, HALO sẽ chia sẻ cho các bạn một số từ nối chỉ sự đối lập, hy vọng sẽ giúp bạn tự tin hơn trong bài thi IELTS Speaking và Writing nhé!

I. Tổng quan về từ nối chỉ sự đối lập

Định nghĩa từ nối chỉ sự đối lập

Trong tiếng Anh, để liên kết các ý tưởng lại với nhau nhằm khiến cho câu văn trở nên trôi chảy và mạch lạc người ta sẽ thường sử dụng những từ nối, cụm từ nối (transition words and phrases hay conjuntions, linking words). Thông thường, những từ này sẽ kết nối từ 2 câu  hoặc 2 mệnh đề trở lên. Trong tiếng Anh, có thể chia từ nối làm 4 dạng chính:

 • Additive transition words: Từ nối bổ sung
 • Causal transition words: Từ nối thể hiện quan hệ lý do – hệ quả
 • Sequential transition words: Từ nối thể hiện tuần tự của sự vật, sự việc
 • Adversative transition words: Từ nối chỉ sự đối lập

Từ nối chỉ sự đối lập (Adversative Transition Words) từ những từ nối được sử dụng nhằm bày tỏ ý kiến, quan điểm không đồng tình hoặc những nội dung trái ngược nhau.

Ví dụ: 

We still went shopping, even though it was raining heavily (Dịch nghĩa: Chúng tôi vẫn đi mua sắm, dù trời mưa rất to), ở câu này cụm từ “even though” sẽ là từ nối giữa 2 nội dung trái ngược sẽ là “We still went shopping” “it was raining heavily” 

I know what you mean, but I think the plan B will work (Dịch nghĩa: Tôi hiểu ý bạn nói là gì, nhưng tôi nghĩ kế hoạch B sẽ hiệu quả hơn). Đối với câu này, từ nối “but” dùng để bày tỏ quan điểm không đồng tình với nội dung của vế đầu tiên.

Mục đích sử dụng

Như HALO đã đề cập trước đó, mục đích của việc sử dụng từ nối là để tăng tính liên kết cho giữa các câu văn, ý tưởng khi trình bày ý kiến nào đó. Từ nối chỉ sự đối lập được sử dụng khi các bạn muốn biểu hiện sự so sánh hoặc tương phản trong nội dung mà các bạn muốn bày tỏ. Những từ nối này sẽ làm nổi bật hơn các ý tưởng trái ngược nhau; tuy nhiên, các bạn cũng không nên lạm dụng quá nhiều, sẽ khiến cho câu văn trở nên rườm rà dẫn đến dễ mất điểm với ban giám khảo.

Để các bạn hiểu rõ hơn, HALO sẽ cung cấp thêm 1 ví dụ bên dưới:

Christina is fond of hanging out with besties in her free time, her younger sister prefers staying at home and listening to music 

Trong câu này, mục đích của người nói chính là bày tỏ sự khác biệt giữa những hoạt động mà Christina và em gái của cô ấy làm khi rảnh. Tuy nhiên, người nghe cũng có thể hiểu câu trên theo một nghĩa theo một hướng hoàn toàn khác như sau: Christina thích đi chơi với bạn bè khi rảnh còn em gái của cô ấy thì lúc nào cũng ở nhà đọc sách. Trong khi đó, người nói chỉ cần thêm một từ nối chỉ sự đối lập vào giữa 2 vế sẽ khiến nghĩa của câu này trở nên rõ ràng hơn:

Christina is fond of hanging out with besties in her free time, but her younger sister prefers staying at home and listening to music. 

II. Một số từ nối chỉ sự đối lập trong IELTS Speaking và Writing

But

But là một trong những từ nối rất thông dụng (trong văn nói), từ nối này dùng để nối 2 vế câu với cùng 1 cấu trúc ngữ pháp nhưng lại đối lập nhau về mặt ngữ nghĩa. Chúng ta sử dụng But khi muốn đề cập tới 1 vấn đề gì đó mà hoàn toàn trái ngược với ý tưởng ban đầu.

Lưu ý: But sẽ không đứng đầu câu, cuối câu (trong văn viết), thường đứng ở giữa câu và trước nó có dấu (,)

 • I broke up with her but I still love her
 • I want to be wealthy but he doesn’t find a job.

However

However tương tự với But về mặt ngữ nghĩa và cách dùng; nhưng “However” mang tính trang trọng hơn. “However” có thể đặt ở đầu câu và nằm trước dấu (,); đặt ở giữa cuối câu và trước nó có dấu (,); và cũng có thể đặt ở giữa câu (trong 1 cặp dấu phẩy hoặc có thể không có)

 • I don’t think I like him, however, I think he’s kind of cool.
 • He wants to adopt a cat. However, he doesn’t have enough money to do that.

Whereas

Whereas (trong khi, ngược lại, xét lại) hơi khác so với But, chúng ta sử dụng whereas để so sánh và đối chiếu đặc điểm của những sự vật khác nhau. “Whereas” có thể đặt ở đầu câu hoặc đặt ở giữa câu. Whereas được ứng dụng nhiều trong cả văn nói lẫn văn viết.

 • They say that fashion is temporary, whereas style lasts forever.
 • Whereas the crystalline form of a chemical substance is fixed and stable, the organized form of a living organism is unstable and subject to change.
 • The motorbike is broken, whereas I need to go to work right now

While

Chúng ta sử dụng While nhằm để so sánh và đối chiếu nhiều ý tưởng khác nhau. Hơi khác so với Whereas chúng ta thường sử dụng While ở đầu câu nhiều hơn.

 • While she didn’t study very hard, she still got good grades in her exams.
 • While the food in that restaurant is top quality, the service is atrocious.

On the other hand

On the other hand (mặt khác) được sử dụng khi thí sinh muốn bày tỏ 2 góc nhìn khác nhau trên cùng 1 vấn đề, được đặt ở đầu câu hoặc cuối câu.

 • Nobita is a clumsy boy, but on the other hand, he has a warm heart and is always kind to others.

By contract / In contract

Có cách dùng và nghĩa tương tự như However hoặc On the other hand. By contract và In contract chỉ có thể đứng đầu câu và được ngăn cách bởi mệnh đề chính bằng 1 dấu (,)

 • The percentage of students who passed the graduation exam in A school increased significantly. In contrast, the number of students passing this exam in B school has fallen by half.

III. Ứng dụng từ nối chỉ sự đối lập trong IELTS Speaking và Writing

Ở 2 phần thi thuộc kỹ năng Speaking và Writing trong IELTS, tiêu chính đánh giá mà thí sinh đều được đánh giá chính là Cohenrence and Cohesion (IELTS Writing), và Cohenrence Fluency (với IELTS Speaking). Việc vận dụng những từ nối chỉ sự đối lập phù hợp trong phần thi trở thành một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu để quyết định điểm số của thí sinh.

Sử dụng từ nối chỉ sự đối lập trong IELTS Writing Task 1

IELTS Writing Task 1 có thể yêu cầu thí sinh như sau: “Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. Write at least 150 words”. Ở đây, đề bài yêu cầu thí sinh phải nhận dạng và nêu ra được những điểm chính, đồng thời có sự so sánh phù hợp chính vì thế vận dụng tốt những từ nối chỉ sự đối lập sẽ giúp các bạn bày tỏ quan điểm của mình trong IELTS Writing Task 1 tốt hơn và hiệu quả hơn. Dạng bài hay gặp trong IELTS Writing Task 1 có thể bao gồm: Biểu đồ đường (Line graph), biểu đồ cột (Bar chart), biểu đồ tròn (Pie chart),…

Quan sát những cách sử dụng từ nối chỉ sự tương phản (những từ, cụm từ, câu được in nghiêng) thông qua những ví dụ bên dưới.

Dùng từ nối trong dạng Line Graph

The graph below gives information from 1 2008 report about the consumption of energy in the USA since 1980 with projections until 2030.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Từ nối chỉ sự đối lặp trong IELTS Writing Task 1 Dạng Line Graph

Trích 1 phần bài viết tham khảo:

In 2030, more petrol and oil are expected to be burnt and its consumption will still maintain its leading position at just under 50 quadrillion units. Despite some variations over the time shown, the amount of coal used is predicted to outnumber natural gas, with about 30 and 25 quadrillion units burned, respectively. 

Sử dụng từ nối trong dạng Pie Chart

The charts below show the percentage of water used for different purposes in six areas of the world.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Từ nối chỉ sự đối lặp trong IELTS Writing Task 1 Dạng Pie Chart

Trích 1 phần bài viết tham khảo: 

Obviously, most water in North America and Europe is for industrial use, but the main purpose of using water in the other areas is to cater to agriculture.

Water consumption in South East Asia, however, shows the opposite pattern, at 12% for industry and only 7% for domestic use.

Dùng từ nối trong dạng Bar Chart

The chart below shows information about changes in average house prices in five different cities between 1990 and 2002 compared with the average house prices in 1989.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Từ nối chỉ sự đối lặp trong IELTS Writing Task 1 Dạng Bar Chart

Trích 1 phần bài viết tham khảo: 

Between 1996 and 2002, houses became much more expensive in London, with their figure showing a rocket of approximately 12%. Similarly, the figures for New York and Madrid rose by 5% and about 4% respectively, compared to an increase of only 1% in Frankfurt. In contrast, accommodation in Tokyo was more affordable than in 1989 since its prices fell by 5% in that period.

Các dùng từ nối chỉ sự đối lập trong IELTS Writing Task 2

Ở Task 2, từ nối chỉ sự đối lập thường được ứng dụng nhiều trong dạng bài Compare and Contrast. Đặc thù của dạng đề bài này là yêu cầu thí sinh phải so sánh và đối chiếu mặt lợi cũng như mặt hạn chế của 2 vấn đề khác nhau. Chính vì thế, sử dụng hiệu quả những từ nối chỉ sự tương phản, đối lập sẽ giúp những luận điểm mà thí sinh đưa ra trở nên rõ ràng và mạch lạc hơn.

Ví dụ minh họa:

You should spend about 40 minutes on this task.

Write about the following topic:

Some people want to live in a house while others prefer living in an apartment.

Does living in a house bring more advantages than living in an apartment?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Write at least 250 words.

Trích 1 phần bài viết mẫu:

There are many people who believe that living in a house is the best. However, some people disagree with this opinion and instead prefer to live in an apartment. This essay makes a comparison of the two and chooses the most preferred option.

On the other hand, living in an owned house does not offer the facilities that one can avail of while living in an apartment.

Cách dùng từ nối chỉ sự đối lập trong IELTS Speaking

Trong phần thi IELTS Speaking, đặc biệt là Part 3, thí sinh phải trả lời các câu hỏi với chủ đề mang tính xã hội và thường có yếu tố so sánh. Sử dụng từ nối chỉ sự đối lập trong phần thi này sẽ giúp thí sinh có thêm thời gian để chuẩn bị, mở rộng câu trả lời cũng như khiến câu trả lời trở nên mạch lạc hơn.

Ví dụ minh họa:

What are the differences between the young and the old in the types of film they enjoy?

Câu trả lời mẫu: 

I think the younger generation would love non-fiction or action movies with exceptional CGI which brings them goosebumps and a sense of thrill. On the other hand, older people love slower-paced kinds of movies with classic cinematography which reflects the life in the older days. Even the preferences about movie themes are different among age groups. I believe gen Z nowadays loves films about superheroes, technology, and aliens like Marvel films or Avatar, while seniors like romantic films or adaptations from classic literature.

Vậy là HALO đã vừa chia sẻ một số từ nối chỉ sự đối lập trong IELTS Writing và Speaking, hy vọng qua những chia sẻ trên bạn sẽ có sự chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS sắp tới nhé. Chúc các bạn học tập thật tốt và đạt kết quả cao!

Facebook Comments
Danh mục