HALO ICE VOCABULARY – PART 2

Hôm trước HALO có hỏi một bạn về việc trong nhà bạn ấy ai làm việc nhà và bạn ấy trả lời là “My family has a servant” (người giúp việc)🤔

Hmm, thực ra cách dùng từ này không đúng lắm đâu. Hồi trước khi trong xã hội còn chế độ nô lệ hoặc thời kì phong kiến người ta mới dùng từ này, giống như người địa phương mình hay nói là “osin” hay “con sen” hay “đứa ở” đó. Câu này hơi mang tính phân biệt nhỉ? 😮😮

Ngày nay xã hội tân tiến rồi, cùng ý đó thay vì dùng từ #SERVANT, chúng ta nên dùng từ #HELPER thì sẽ thể hiện sự tôn trọng và phép lịch sự nhiều hơn nha 🤣🤣🤣vocabulary

Facebook Comments