HALO ICE VOCABULARY – PART 3

HALOers ơi! lâu lâu tâm sự xíu nhé. Các bạn Ế có buồn không? 🤨🤨🤨

Nói gì thì nói ta ế vì ta đang đợi người tử tế mới yêu đúng hong?? 🤣🤣🤣

Nếu vậy tức là bạn đang đợi Prince charming (Người đàn ông hoàn hảo, bạch mã hoàng tử) của mình đấy:
Ví dụ: She is 40 and still single. I think she is still waiting for her Prince Charming
Cô ấy 40 tuổi mà vẫn chưa cưới chồng. Có lẽ là đang đợi bạch mã hoàng tử của đời mình.

Đợi thì thì đợi nhưng mà đừng đợi lâu quá nhé. Ế kinh niên cũng khó chữa lắm á. 😥😥😥

vocabulary 1

Facebook Comments