HALO ICE VOCABULARY – PART 1

Đã bao giờ bạn nghe người khác hay chính bản thân bạn trả lời nghề nghiệp của mẹ mình là làm nội trợ chưa? Các bạn sẽ dùng từ nào để diễn tả ý này? Halo đoán là từ “housewife” đúng không? 🤔🤔🤔

Ví dụ: My mother is a housewife.

Tuy nhiên, còn một cách nói khác như thế này nữa:

Ví dụ: My mother is a homemaker.

Vậy 2 từ này có gì khác biệt về mặt ý nghĩa hay cách dùng không?🤨🤨🤨 Thực ra là có đấy!

#Housewife nghĩa là người nội trợ trong tiếng Anh nhưng người Mỹ rất ghét từ này, họ cho rằng nó hạ thấp vai trò phụ nữ. Họ thích từ #homemaker hơn. Theo nghĩa đó, các bạn nên dùng chữ “homemaker” sẽ lịch sự và thể hiện sự tôn trọng phụ nữ nhiều hơn nhé!!! Từ nay dùng “homemaker thôi nào!!!! 🤗🤗🤗

vocabulary

Facebook Comments