Công Huy kiến thức được bổ sung rõ rệt và tự tin giao tiếp với người nước ngoài

Cảm nhận của học viên Công Huy

Để có được những kiến thức, những kinh nghiệm trong cuộc sống, để có được những kiến thức cơ bản trong cuộc sống chúng ta nên học từ những cái nhỏ nhặt nhất. Trước khi học văn hóa, tiếp thu kiến thức thì chúng ta nên học ăn, nói, gói, mở trước. Từ những điều cơ bản này chúng ta sẽ có được những cách ứng xử đúng đắn trong cuộc sống, để có hành trang trong cuộc sống tốt nhất. Halo ngoài nơi dạy kiến thức còn là nơi dạy cho chúng ta cách sống tốt cách sống đúng hoàn thiện nhân cách bản thân với những con người thân thiện hoà đồng vui tính giáo viên nhiệt tình. Vào đây em gặp được thầy Khoa , Miss Ashi dạy vô cùng dễ hiểu, đối với bản thân em việc tiếp thu ngôn ngữ nước ngoài rất khó từ khi lúc phổ thông, nhưng khi đến đây với sự nhiệt tình tận tâm dạy của thầy em cảm thấy kiến thức của mình được bổ sung rõ rệt và cảm thấy tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài ( Miss Ashi)

Nếu các bạn muốn tìm kiếm một nơi học tập ngôn ngữ thì Halo là nơi tốt nhất cho các bạn ….

Facebook Comments