Hệ thống toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh ôn thi TOEIC

Hệ thống toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh ôn thi TOEIC

Với mong muốn giúp người học biết, nắm bắt và hiểu một cách có hệ thống các chuyên đề ngữ pháp chính để hoàn thành tốt bài thi TOEIC mới với 2 phần chính là Nghe và Đọc. Halo xin đưa đến các bạn bộ tài liệu hệ thống toàn bộ kiến thức ngữ pháp trong TOEIC.

Bộ tài liệu ngữ pháp này được chia thành 27 chuyên đề. Mỗi chuyên đề gồm có định nghĩa, cấu trúc, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết và ví dụ minh họa.

Đặc biệt, người học sẽ hoàn tất khung ngữ pháp một cách chắc chắn khi được gợi nhắc về các trường hợp ngoại lệ dễ gặp trong bài thi liên quan tới ngữ pháp. Nội dung chi tiết toàn bộ 27 chuyên đề ngữ pháp TOEIC như sau:

Bài 2: Hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn

Bài 3: Hiện tại hòan thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Bài 4: Quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn

Bài 5: Quá khứ hoàn thành, quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Bài 6: Tương lai đơn, tương lai tiếp diễn

Bài 7: Tương lai hoàn thành, tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài 8: Tổng hợp thời thì

Bài 9: Các dạng thức của động từ: Ving, To do

Bài 10: Động từ khuyết thiếu

Bài 11: Danh từ

Bài 12: Mạo từ

Bài 13: Đại từ

Bài 14: Các loại câu hỏi

Bài 15: Tính từ và trạng từ

Bài 16: So sánh

Bài 17: Giới từ

Bài 18: Bị động

Bài 19: Hòa hợp chủ ngữ- động từ

Bài 20: Câu điều kiện

Bài 21: Mệnh đề quan hệ

Bài 22: Giản lược mệnh đề quan hệ

Bài 23: Mệnh đề danh ngữ

Bài 24: Mệnh đề trạng ngữ

Bài 25: Liên từ

Bài 26: Quá khứ phân từ (ed) và hiện tại phân từ (Ving)

Bài 27: Câu giả định

Có thể nói, như một phần vai trò lên lộ trình ôn lại kiến thức ngữ pháp cho những ai mới bắt tay vào ôn thi TOEIC cũng như không ít người đang và sẽ mong muốn có trong tay chứng chỉ giá trị này. Hãy luôn ghi nhớ sự nỗ lực của bạn sẽ quyết định bạn có thể nắm được hay không lượng kiến thức Tiếng Anh cần thiết trước khi tự tin đăng ký thi để chắc chắn có cho mình một điểm số Toeic cao.

Link tải bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh ôn thi TOEIC

Trên đây là bộ tài liệu hệ thống lại toàn bộ các chủ điểm ngữ pháp mà bạn có thể gặp phải trong bài thi TOEIC. Bên cạnh việc ôn luyện ngữ pháp, các bạn cần dành nhiều thời gian để tăng lên vốn từ vựng để chinh phục thành công cả 7 Part của đề thi TOEIC nhé.

Chúc các bạn thành công và hãy bắt đầu với quyết tâm cao nhất nhé!

Facebook Comments