Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 41: Attached (tính từ)

Tu Vung TOEIC Day 41 attachedTừ vựng của ngày hôm nay: Attached (tính từ)
– Phiên âm: /əˈtætʃt/
– Nghĩa: được đính kèm
– Từ đồng nghĩa: enclosed

Ví dụ:
– A photo is attached to my application form.
Một bức ảnh được đính kèm vào đơn xin việc.

– Please complete the attached application form.
Xin hãy hoàn thành đơn đăng kí đính kèm.

Bài tập ôn tập từ vựng trong đề thi TOEIC

Tu Vung TOEIC Day 41 attached BT

Đáp án và giải thích chi tiết

Tu Vung TOEIC Day 41 attached DA

Facebook Comments