TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ TOÁN HỌC

Bạn sẽ nhận được hàng loạt: Từ vựng Tiếng Anh-Chủ đề 1: Algebra (Đại số)
 Proposition (Mệnh đề), Set (tập hợp)
 Function (Hàm số)
 Polynomial (Đa thức)
 Inequation (Bất đẳng thức), Inequality (Bất phương trình)
 Equation (Phương trình), System of Equation (Hệ phương trình)

từ vựng tiếng anh chủ đề toán học từ vựng tiếng anh chủ đề toán học từ vựng tiếng anh chủ đề toán học
Chần chờ gì nữa. Nhận ngay thôi nào LINK TẢI

Facebook Comments