Lương Minh Hoàng cải thiện tốc độ đọc sau 10 buổi luyện AVDR Online

Lương Minh Hoàng cải thiện tốc độ đọc sau 10 buổi luyện AVDR Online

Sau 10 buổi ôn luyện về phần đọc của thầy James Le mà phần Part 7 mình được cải thiện về tốc độ đọc, cũng như nắm bắt được nội dung của bài đọc trở nên tốt hơn so với trước khi mình học thầy từ 2xx ->3xx, cảm ơn thầy rất nhiều nhờ thầy mà em đã đậu được AVDR.

Lương Minh Hoàng cải thiện tốc độ đọc sau 10 buổi luyện AVDR Online

 

Facebook Comments