Halo phối hợp với AIESEC tổ chức chương trình T-Global Camp mùa 2

Thử tài trí tuệ với một minigame được Halo Language Center phối hợp với AIESEC Việt Nam chi nhánh phía đông Sài Gòn tổ chức cho các bạn học sinh, sinh viên trong chương trình T-Global Camp mùa 2

Halo phối hợp với AIESEC tổ chức chương trình T-Global Camp mùa 2

T-Global Camp mùa 2 là chương trình trại quốc tế nằm trong chuỗi dự án T-Global Camp được tổ chức bởi AIESEC Việt Nam. Nhằm tạo ảnh hưởng tích cực đến các bạn trẻ từ 15 đến 18. Chương trình được tổ chức với mong muốn phát triển kỹ năng mềm và khai phá tiềm năng lãnh đạo của các bạn học sinh THPT thông qua các buổi huấn luyện liên quan đến chủ đề về sức khỏe tinh thần, vượt qua cảm giác áp lực đồng trang lứa và từ đó có thể xác định được bản thân trên con đường trở thành công dân toàn cầu.

Một số hình ảnh trong chương trình T-Global Camp mùa 2



Halo Language Center rất hân hạnh được đồng hành với đơn vị AIESEC Việt Nam để tổ chức chương trình T-Global Camp mùa 2. Rất mong trong thời gian sắp tới Halo sẽ đồng hành cùng với AIESEC tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa

Facebook Comments