Halo đồng hành cùng Đội Công Tác Xã Hội SPKT trong chương trình Miến Máu Tình Nguyện

Ngày 30/10/2020 Halo vinh dự đồng hành cùng với Đội Công Tác Xã Hội SPKT trong chương trình Hiến Máu Tình Nguyện. Với phương châm “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Với sự tham gia nhiệt tình của các bạn tình nguyện viên hiến máu và cộng tác viên hỗ trợ hiến máu, Đội đã hỗ trợ Trung tâm hiến máu nhân đạo nhận được lượng máu bổ sung cho ngân hàng máu.

Để đáp lại tình cảm của các bạn tình nguyện viên hiến máu Halo English Center sẽ tặng cho mỗi bạn một Voucher học tiếng Anh tại Halo.

Gift-Voucher

Cùng xem lại hình ảnh chương trình Hiến Máu Tình Nguyện ngày 30-10-2020

Chuong trình hiến máu tình nguyện SPKT
Chương trình hiến máu tình nguyện SPKT 2
Chương trình hiến máu tình nguyện SPKT 3
Chương trình hiến máu tình nguyện SPKT 5
Chương trình hiến máu tình nguyện SPKT 6
Chương trình hiến máu tình nguyện SPKT 8
Chương trình hiến máu tình nguyện SPKT 7
Chương trình hiến máu tình nguyện SPKT 4

Trong tương lai Halo English Center hy vọng sẽ đồng hành cùng Đội trong nhiều chương trình tình nguyện hơn nữa. Chúc các bạn sinh viên giữ gìn sức khỏe để học tập thật tốt nhé !!!

Facebook Comments