Mid Autumn VOCABULARIES

Tết trung thu

“Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

Có thằng Cuội già ôm một mối mơ”

Ai hổng có “Gấu” đi chơi trung thu thì ở nhà học từ vựng Tết Trung thu cùng Halo nè!!!Tết trung thuTết trung thuTết trung thuTết trung thuTết trung thuTết trung thuTết trung thuTết trung thuTết trung thuTết trung thuTết trung thuTết trung thuTết trung thuTết trung thuTết trung thu

Facebook Comments