Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 99: Temporarily (trạng từ)

Từ vựng của ngày hôm nay: Temporarily (trạng từ)

– Phiên âm: /ˈtem.pə.rer.əl.i/

– Nghĩa: sự kết hợp

– Từ đồng nghĩa: briefly, impermanently

Ví dụ

This office is closed temporarily for redecoration.
Văn phòng tạm đóng cửa để trang hoàng lại.

Câu hỏi từ vựng “Temporarily” trong đề thi TOEIC

Giải thích và đáp án câu hỏi

Facebook Comments