Tổng Hợp Cụm Giới Từ Hay Gặp Trong Đề Thi TOEIC

Giới từ là một trong những dạng từ khá quan trọng và có cách sử dụng không hề đơn giản đối với những bạn học tiếng anh nói chung và các bạn muốn thi TOEIC nói riêng. Không chỉ bắt gặp các dạng giới từ như “of”, “to” và “in” trong đề thi TOEIC sẽ có phạm vi rộng hơn. Đòi hỏi ở người học cách phân cụm giới từ đặc biệt khi dùng trong cách vị trí và hoàn cảnh khác nhau. Halo đã sưu tầm được các Cụm giới từ thường gặp trong đề thi TOEIC hiện nay.

Tổng Hợp Cụm Giới Từ Hay Gặp Trong Đề Thi TOEIC

A variety of: đa dạng
A supply of: nguồn cung cấp
Agree with (s.o): đồng ý với ai đó
Attached to: gắn bó với
Approve of: tán thành
Account for: giải thích cho
Based on: dựa trên
Become acquainted with: biết đến
Be available to: có sẵn
Be aware of: được nhận thức
Beware of: hãy cẩn thận
Care for: chăm sóc
Capable of: có khả năng
Close to: gần như
Carry out: thực hiện
Come by: đạt được, đến bằng
Compare to: so với
Dependent on: phụ thuộc
Different from: khác nhau
Decrease in: giảm
Demand for: nhu cầu
Dispense with: miễn, bỏ
Drag on: kéo dài, kéo theo
Divide into: phân chia
Eligible for: đủ điều kiện
Essential to (for): thiết yếu để
Effect of: ảnh hưởng của
Example of: ví dụ
Exception to: ngoại lệ
Familiar with: quen thuộc với
Free of: miễn phí
Fill in: điền vào
Furnished with: trang bị
Get in touch with: giữ liên lạc
Get through: được thông qua.

Trên đây là các cụm giới từ thường hay gặp trong các đề thi TOEIC mà Halo đã tổng hợp được. Hi vọng qua bài viết này, các bạn đã có thêm kiến thức để chuẩn bị và luyện tập cho kỳ thi TOEIC một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra nếu đang gặp khó khăn trong việc học TOEIC, bạn có thể liên hệ ngay cho Fanpage Halo Language Center để được giải đáp mọi thắc mắc miễn phí nhé

 

Facebook Comments