Giới thiệu TOEIC Writing Question 8 Write an opinion essay

Với các kì thi đánh giá năng lực tiếng Anh, kỹ năng viết luôn được đánh giá là kỹ năng khó nhằn nhất. TOEIC cũng như vậy, đặc biệt với phần cuối của kỹ năng viết – Write an opinion essay. Trong bài viết này, Halo sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết để làm tốt phần này, cũng như có thêm một vài bài mẫu cho các bạn tham khảo, hãy cùng xem qua nhé!

TOEIC Writing Question 8 Write an opinion essay
TOEIC Writing Question 8 Write an opinion essay

1. Cấu trúc bài thi Toeic Viết Part 3 Write an opinion essay

Tương tự với bài thi Nói thì bài thi Viết bao gồm 8 câu hỏi với tổng điểm là 200 và dưới đây là cấu trúc đề thi TOEIC Writing:

Ba cấp độ này được liệt kê theo thứ bậc và điều này cũng đồng nghĩa nếu thí sinh có thể xử lý dạng câu hỏi ứng với bài viết thứ ba thì khả năng cao thí sinh có thể hoàn thành tốt ở 2 bài thứ nhất và thứ hai. Không những vậy, dạng câu hỏi phần thứ 3 còn mang tính chất phân hóa cao, giữa người viết tiếng Anh ở mức độ khá và ở mức độ rất thông thạo.

TOEIC Writing Question 8 – Write An Opinion Essay là phần thi cuối cùng của kỹ năng viết trong kỳ thi TOEIC. Trong phần thi này, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài văn để trả lời cho một câu hỏi trong đề bài. Bên cạnh đó, thí sinh cũng cần phải giải thích, ủng hộ quan điểm của mình về vấn đề đó. Tổng thời gian để hoàn thành phần thi này là 30 phút.

2. Tiêu chí đánh giá TOEIC Writing câu hỏi số 8

Vì là bài luận thể hiện ý kiến cá nhân của thí sinh, do đó giám khảo sẽ không nhận định quan điểm này là đúng hay sai, mà họ chỉ tập trung vào phần triển khai ý của bạn có hợp lý hay không, ngữ pháp đã chính xác chưa và từ vựng có phù hợp với ngữ cảnh hay không.

Sau đó, tổng số điểm thành phần được chuyển hóa trên thang điểm 200 với 9 trình độ năng lực khác nhau. Bảng dưới đây tóm tắt các trình độ năng lực ứng với các mức điểm khác nhau:

Mức điểm Trình độ năng lực Đánh giá tổng quan
200 9 Thí sinh có thể truyền tải thông tin dễ hiểu một cách hiệu quả và sử dụng lý do, ví dụ hoặc giải thích để ủng hộ một quan điểm.
170 –190 8
140–160 7 Thí sinh có thể đưa ra thông tin dễ hiểu một cách hiệu quả, đặt câu hỏi, đưa ra hướng dẫn hoặc yêu cầu, nhưng khả năng sử dụng lý do, ví dụ hoặc giải thích để ủng hộ một quan điểm chưa quá tốt.
110–130 6 Thí sinh nhìn chung có thể cung cấp thông tin dễ hiểu hoặc đưa ra lý do, ví dụ hoặc giải thích cho một ý kiến.
90–100 5 Thí sinh chỉ có khả năng đưa ra thông tin dễ hiểu. Khả năng đưa ra lý do, ví dụ và giải thích để ủng hộ một quan điểm còn hạn chế.
70–80 4 Thí sinh đang phát triển khả năng bày tỏ ý kiến và đưa ra thông tin dễ hiểu. Tuy nhiên, giao tiếp còn hạn chế.
50–60 3 Thí sinh gặp hạn chế ở khả năng bày tỏ quan điểm và đưa ra thông tin dễ hiểu.
40 2
0-20 1 Thí sinh còn một phần hoặc nhiều phần bài thi TOEIC Writing không trả lời.

3. Cách làm bài TOEIC Writing Question 8

Để hoàn thành phần thi Question 8 Opinion Essay trong TOEIC Writing tốt nhất và tiết kiệm thời gian, bạn nên ghi nhớ và bám sát các bước sau đây:

Bước 1 – Đọc đề thật kỹ và xác định dạng của câu hỏi

Đề thường có 5 dạng câu hỏi như sau:

 • Advantage / Disadvantage (Thuận lợi / Bất lợi): Yêu cầu người viết lựa chọn thuận lợi hoặc bất lợi của một chủ đề và làm rõ quan điểm
 • Preference (Ưu tiên): Đưa ra một số lựa chọn và yêu cầu người viết chọn thứ họ nghiêng về.
 • General Opinion (Quan điểm chung): Hỏi về quan điểm của người viết về một chủ đề
 • Agree / Disagree (Đồng tình / Bất đồng): Hỏi người viết đồng tình hay không đồng tình về một phát biểu hay ý kiến
 • Importance (Tầm quan trọng): Yêu cầu người viết giải thích vì sao một thứ nào đó quan trọng với một số người nào đó.

Bước 2 – Lên ý tưởng cho bài viết

Bạn có khoảng 30 phút để làm bài thi TOEIC Writing Question 8. Do đó, bạn nên dành ra khoảng 3-4 phút để lên ý tưởng. Ở bước này, bạn nên suy nghĩ và tự đặt câu hỏi sau đây để đảm bảo luận điểm bổ trợ để không bị lạc đề và có liên quan đến quan điểm.

 • Quan điểm của bản thân là gì?
 • Ý tưởng chính trong bài viết là gì?
 • Hệ thống lại bài viết.

Mở bài (2 câu)

 • Câu chủ đề: Giới thiệu chủ đề của bài viết.
 • Ý tưởng chính: Trình bày quan điểm của bản thân bằng những cụm từ đồng nghĩa với những từ đã có ở đề bài (tức sử dụng cách paraphrase lại từ vựng để tránh lặp từ).

Thân bài (3 luận điểm)

 • Câu chủ đề: Trình bày một luận điểm ủng hộ cho ý tưởng chính.
 • Giải thích/ Ví dụ: Đưa ra các dẫn chứng để làm rõ luận điểm.
 • Câu chuyển ý: Báo hiệu cho người đọc biết rằng bạn đã trình bày xong luận điểm đầu tiên, và chuẩn bị chuyển sang luận điểm tiếp theo.

Kết bài (3 câu)

 • Câu diễn đạt lại ý chính: Diễn đạt lại ý tưởng chính của bạn trong bài viết.
 • Câu tóm lược những luận điểm: Tóm tắt lại những luận điểm ủng hộ cho ý tưởng chính và nêu rõ cách thức chúng làm rõ ý tưởng chính.
 • Câu kết luận

Kết luận lại nội dung của bài viết.

Bước 3: Viết bài

Bạn hãy cố gắng hoàn thành những bước trên trong khoảng 5-10 phút để có nhiều thời gian viết bài hơn. Một bài làm hoàn chỉnh cần đủ ba phần: Mở bài, thân bài và kết bài.

4. Bài mẫu cho câu hỏi số 8 trong TOEIC Writing

Để các bạn hiểu rõ hơn về phần Write an opinion essay, Halo đã tổng hợp lại một số bài mẫu (sample) để bạn có thể tham khảo, và bên cạnh đó chúng mình còn chia sẻ thêm một vài tips làm bài cho các bạn thuận tiện ôn luyện hơn, các bạn cùng tham khảo nhé!

TOEIC Writing Question 8 Sample Test 1:

Bài mẫu Direction: You will write an essay in response to a question about your opinion. Typically, an effective essay will have at least 300 words. (Chỉ dẫn: Bạn sẽ viết một bài luận để trả lời một câu hỏi về ý kiến của bạn. Thông thường, một bài luận tốt sẽ có ít nhất 300 từ.)

Đề bài: “At some jobs, employees are allowed to listen to music while they work. What is your opinion of this? Give reasons or examples to support your opinion.”

Some offices allow employees to listen to music, while others do not. I think that employers should not allow workers to listen to music at the office because it causes distraction, hurts teamwork and easily leads to disagreement.

To start with, I think that listening to music provides a distraction from employee’s work. This is bad because distracted employees can lead to bad customer service. I have witnessed several times that clerks were too busy listening to music on personal devices to give me a hand with some problems. These kinds of experiences have stopped me from shopping at certain stores.  Therefore, I think if companies want to avoid losing customers, they should not allow their staff to listen to music while working.

Second of all, listening to music affects the effectiveness of teamwork. I have worked in places where employees were allowed to listen to music while they were working. People enjoyed music all day long and never even talked to each other. We have never worked or tried to solve problems together, which again could affect the quality of the work.

Finally, I think listening to music at work can lead to disagreement. The fact is, not everybody has the same taste in music. In cases where music is played over a loudspeaker, this could lead to arguments. That is what happened to my friend. At her workplace, they play country music over the loudspeaker all day. My friend hates country music, and she is really annoyed about having to listen to it all day. It makes her less productive and, thus, her work suffers.

To summarize, I think that it is a bad idea to allow employees to listen to music at work. Because allowing music in the workplace distracts employees, hurts teamwork, and leads to disagreement. In the end, it is important to remember that the workplace is for work, and people should listen to music at home.

Bài mẫu TOEIC Viết Part 3 số 2:

Đề bài: Many people enjoy watching or playing sports. Why do you think sports are important to people? Use specific reasons and examples to explain your answer.

Many people enjoy sports. Some people like to watch sports, other people like to play them, and some people like to do both. Sports are an important part of society for a number of reasons.

First, sports are good for our health. Everybody needs to get physical exercise, and playing sports is a good and enjoyable way to do this. Sports motivate us to be active. Playing sports gives us focus for our physical exercise and allows us to exercise together with other people. People who watch sports may be encouraged to start a plan of physical exercise for themselves.

In addition, sports bring people together. They give people a sense of community. People who play sports are part of a team, and they identify with other people who play the same sport. People who watch sports are connected to other people who enjoy the same sport and support the same teams. Students come together when they support their school teams, and residents of a city are brought together when they support their local teams.

Furthermore, sports are an important part of education. When children play sports in school, they learn to work with a team, set goals and work for these goals. They learn to deal with winning and losing. These are skills that will help them not only in sports but in other areas of their lives as well.

Sports are good for our health, for our sense of community, and for our education. Sports have an important place in society for everybody.

Bài mẫu TOEIC Writing Câu hỏi 8 số 3:

Đề bài: Some people believe that violence on television and in computer games has a damaging effect on society. Others deny that these factors have any significant influence on people’s behavior. What is your opinion?

(Write at least 250 words)

“These days, the amount of violence in the media is growing. While some people argue that this trend will undoubtedly lead humans to a dangerous future, others claim that it has no damaging effect on society. I believe that in most cases media violence doesn’t affect people’s behavior.

Firstly, I think that people act on their motives, regardless of what they see on television. That is to say, if someone intends to do harm to somebody, that is not because of watching TV or playing computer games, but due to that person’s character and education. Although it is generally considered that violent media accustomed viewers to cruelty, I doubt this opinion. In my view, reasonable and intelligent people treat others humanely irrespective of what they see or hear in fictional stories.

Moreover, video games and television may even reduce social violence by providing a safe outlet for aggressiveness. In other words, truculent people may fight in virtual reality instead of evincering their combative spirit in the real world. This may not only help those people but also reduce the level of social violence in the long-term perspective.

Finally, despite many claims and assumptions about the negative effects of television and computer games, I have never seen any proven connection between violent media and illegal activities in social life.

Taking everything into consideration, I would say that violence in contemporary media has no substantial influence on people’s behavior. Television and computers are not the main factors that shape personal character, and they can even be useful in reducing the level of violence”.

5. Một số tips làm bài TOEIC Writing Question 8

Chúng mình đã tổng hợp và đúc kết ra được một số mẹo làm bài writing – Question 8, khá hữu dụng và hy vọng có thể khiến các bạn tự tin hơn khi làm bài thi.

 • Đọc và xác định yêu cầu của đề bài: Bước đầu tiên và quan trọng nhất khi làm bài Opinion essay là bạn cần phải đọc và xác định được yêu cầu của đề bài. Bạn cần phải xác định được đề bài đang hỏi về vấn đề gì nhằm tránh trường hợp viết lạc đề hoặc thiếu ý.
 • Tìm ý tưởng cho bài viết: Bạn sẽ không thể viết bài luận nếu không thực sự hiểu vấn đề mà đề bài đưa ra. Vì vậy, bạn cần tìm hiểu về vấn đề mà đề bài đưa ra đó thì mới có ý tưởng để viết bài.
 • Lập dàn ý: Bạn nên vạch vội 1 dàn ý ra nháp để xem xem liệu bố cục bài như vậy đã ổn chưa, và để tránh việc bị thiếu sót ý.

Trên đây là các bài mẫu Writing TOEIC cho câu số 8 (Question 8) TOEIC Writing và một số mẹo làm bài tốt. Chúng mình hy vọng rằng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết trong bài thi TOEIC Writing sắp tới. Hãy lưu lại ngay những bài mẫu Write an opinion essay – question 8 trong bài thi viết để luyện tập, tham khảo các bạn nhé!

Facebook Comments
Danh mục