Cách Nói Lời Cảm Ơn Và Trả Lời Khi Nhận Lời Cảm Ơn Trong Tiếng Anh

Trong tiếng Anh, mọi người thường rất lịch sự, họ rất hay nói cảm ơn. Do vậy, nếu bạn học tiếng Anh thì chắc chắn phải nắm được những cách để nói cảm ơn trong các tình huống khác nhau cũng như cách để trả lời khi ai đó cảm ơn bạn nhé.

Hôm nay Halo Language Center sẽ đưa ra một số cách nói lời cảm ơn và cách trả lời khi ai đó cảm ơn bạn.

Cách cảm ơn và trả lời cảm ơn

1. Cách nói lời cảm ơn trong tiếng Anh chân thành nhất

– Thanks

– Thank you

– Thank you ever so much for….. : cảm ơn ông rất nhiều đã….

– You have no idea how grateful i am for : ông không thể biết là tôi biết ơn ông về việc…. như thế nào đâu

– I really appreciate it!: Tôi thực sự cảm kích về điều đó

– Sincerely thanks: Thành thực cảm ơn

– You are so kind!: Bạn quá tốt

– Thank you for treating me so kind!

– Thank you in advance! Cảm ơn anh trước

– Thanks a million for…! Triệu lần cảm ơn cho….

– I’m grateful for having you as a friend!: Tôi rất biết ơn vì có một người bạn như bạn

– I owe you a great deal!: Tôi mang ơn bạn nhiều lắm

– Thank you from the bottom of my heart for everything: Thật lòng cảm ơn anh vì tất cả

– I don’t know how to express my thanks: Tôi không biết phải cảm ơn bạn như thế nào

2. Cách trả lời khi ai đó cảm ơn bạn

– it was my pleasure : đó là niềm vinh hạnh của tôi

– you’re welcome

– oh it was the least i could do

– think nothing of it

– it was nothing

– my pleasure

– don’t mention it

Các câu trên đều có nghĩa là: không có chi, có gì đâu

– any time :lúc nào cũng vậy thôi, có chi đâu

– no big deal : có gì đâu

Thường thì khi nói cảm ơn người ta nói thêm là cảm ơn cái gì, không nên cảm ơn cộc lốc và đáp lại cũng vậy một vài ví dụ:

Ví dụ 1:

A:thank you for all your help. I think i can find my way now
cảm ơn ông đã giúp đỡ. tôi nghĩ giờ tôi có thể tìm được đường

B: You’re welcome.Good luck
Không có chi. chúc may mắn

Ví dụ 2

A: Thank you very much for the beautiful book. it was very nice of you to remember my birthday
cảm ơn anh rất nhiều về quyển sách đẹp.anh thật quý hóa đã nhớ ngày sinh của tôi
B: Oh, it was the least I could do. i hope you enjoy it
ồ có chi đâu mà, tôi hi vọng là bạn thích nó

Hy vọng qua bài viết trên sẽ giúp bạn có nhiều cách để nói lời cảm ơn và cách trả lời khi nhận được lời cảm ơn trong tiếng Anh. Hãy tham gia Group học tiếng Anh để để học những nhiều phương pháp luyện nghe nâng cao hơn nhé. Đừng quên follow Fanpage và Kênh Youtube của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Facebook Comments