20 CẤU TRÚC V-ING THƯỜNG GẶP NHẤT TRONG PART 5 TOEIC

20 CẤU TRÚC V-ING THƯỜNG GẶP NHẤT TRONG PART 5 TOEIC

20 CẤU TRÚC V-ING THƯỜNG GẶP NHẤT TRONG PART 5 TOEIC
1. to avoid + Ving : tránh làm gì
2. to delay + Ving : trì hoãn
3. to deny + Ving :. phủ nhận
4. to enjoy + Ving : thích
5. to finish + Ving : hoàn thành
6. to keep + Ving : tiếp tục, duy trì
7. to mind + Ving : bận tâm
8. to suggest + Ving : gợi ý
9. to like + Ving : thích
10. to hate + Ving : ghét
11. to resent + Ving: ghét làm gì
12. to risk + Ving: có nguy cơ làm gì
13. to love + Ving : thích
14. S + can’t bear + Ving : không thể chịu được
15. S + can’t stand + Ving : không thể chịu được
16. S + can’t help + Ving : không thể tránh được
17. to look forward + Ving : trông mong
18. to accuse sb of + Ving : buộc tội ai
19. to insist sb on + Ving : nài nỉ ai làm gì
20. to remind sb of + Ving : gợi nhớ

Đừng quên follow Fanpage và Kênh Youtube của Halo để cập nhật thông tin mới nhất nhé. Ngoài ra, bạn có thể tham gia vào Group học TOEIC để nhận thêm nhiều tài liệu và chia sẻ, thảo luận kinh nghiệm luyện TOEIC.

Facebook Comments