120 CỤM ĐỘNG TỪ AI CŨNG CẦN BIẾT

120 động từ ai cũng biết

120 CỤM ĐỘNG TỪ AI CŨNG CẦN BIẾT
Từ vựng tiếng Anh được chia làm nhiều loại khác nhau, nhưng cơ bản có 3 loại chính và cũng là 3 loại chiếm đại đa số trong cuốn từ điển Anh – Việt là: động từ, danh từ, và tính từ. Chuyên mục Từ vựng tiếng Anh lần này chúng ta đến với các động từ thường gặp trong tiếng Anh, mà cụ thể là 120 cụm động từ thường gặp nhất trong tiếng Anh ha.

120 động từ ai cũng biết 120 động từ ai cũng biết 120 động từ ai cũng biết 120 động từ ai cũng biết 120 động từ ai cũng biết 120 động từ ai cũng biết 120 động từ ai cũng biết 120 động từ ai cũng biết 120 động từ ai cũng biết 120 động từ ai cũng biết 120 động từ ai cũng biết 120 động từ ai cũng biết 120 động từ ai cũng biết 120 động từ ai cũng biết 120 động từ ai cũng biết 120 động từ ai cũng biết 120 động từ ai cũng biết 120 động từ ai cũng biết 120 động từ ai cũng biết

Facebook Comments