Tổng hợp từ nối trong tiếng anh thông dụng nhất

Từ nối trong tiếng Anh là chủ điểm ngữ pháp ít được người học tiếng Anh quan tâm và nhắc đến. Tuy nhiên Từ nối là từ giúp bạn kết nối các ý tưởng và câu khi bạn nói hoặc viết tiếng Anh. Nếu sử dụng từ nối thì câu văn hoặc câu nói sẽ trở nên trôi chảy mạch lạc và logic hơn. Hôm nay Halo sẽ tổng hợp và gửi đến các bạn toàn bộ các từ nối thường dùng trong tiếng Anh. Để thuận tiện cho việc học tập thì Halo đã chuyển thành dạng hình ảnh, các bạn có thể tải về và học thuộc bất cứ lúc nào.

Từ nối trong tiếng Anh là gì ?

Từ nối trong tiếng Anh (Linking words hay Transitions) được dùng để liên kết giữa các câu giúp cho đoạn văn chặt chẽ, logic hơn. Nếu không có từ nối, chắc chắn những câu nói hay bài viết của bạn sẽ rất rời rạc.

Các loại từ nối trong tiếng Anh

Tùy thuộc vào ý nghĩa và tác dụng trong câu mà từ nối được chia thành 3 loại là:

  • Liên từ kết hợp (Transitions – T): dùng để nối những từ, cụm từ hoặc mệnh đề ngang hàng nhau, có cùng một chức năng.
  • Tương liên từ (Coordinators – C): là sự kết hợp giữa liên từ và một từ khác, dùng để liên kết các cụm từ hoặc mệnh đề tương đương về mặt ngữ pháp.
  • Liên từ phụ thuộc ( Subordinators – S): dùng để nối giữa các mệnh đề khác nhau về chức năng.

Sau đây, Halo sẽ chia các loại từ nối dựa theo ý nghĩa và chức năng để các bạn có thể dễ dàng áp dụng trong các trường hợp để giao tiếp lưu loát hơn.

Từ nối để sắp xếp thứ tự các ý

Chúng ta sử dụng từ nối chỉ thứ tự để liệt kê các ý tưởng theo thứ tự. Mà chúng ta muốn đề cập trong bài viết hoặc bài nói tiếng Anh.

Từ nối trong tiếng anh chỉ thứ tự các ý
Các từ nối trong tiếng anh dùng để chỉ thứ tự các ý

Từ nối chỉ nguyên nhân – kết quả

Sử dụng từ nối chỉ nguyên nhân – kết quả trong khi giao tiếp tiếng anh để đa dạng câu nói, tránh tình trạng dùng mãi một câu. Sử dụng linh hoạt và đa dạng từ vựng trong giao tiếp sẽ giúp bạn tạo ấn tượng tốt với người đối diện.

Từ nối chỉ nguyên nhân - kết quả trong tiếng Anh
Các từ nối chỉ kết quả trong tiếng Anh
Từ nối chỉ nguyên nhân trong tiếng Anh
Từ nối chỉ nguyên nhân trong tiếng Anh

Từ nối để bày tỏ sự chắc chắn

Chúng ta thường sử dụng các từ nối bảy tỏ sự chắc chắn ở đầu câu để khẳng định một mệnh đề nào đó.

Từ nối trong tiếng Anh bày tỏ sự chắc chắn
Các từ nối trong tiếng Anh bày tỏ sự chắc chắn

Từ nối trong tiếng anh chỉ sự kết luận

Chúng ta thường sử dụng những từ nối này ở đầu câu để tóm tắt những gì chúng ta đã nói hoặc viết.

Từ nối trong tiếng Anh chỉ sự kết luận
Các từ nối trong tiếng Anh chỉ sự kết luận

Từ nối để lắp lại ý trong tiếng Anh

Trong trường hợp người nói muốn nhắc lại một ý nào đó hoặc diễn tả lại theo cách khác dễ hiểu hơn. Thì ta dùng các từ nối đề lặp lại ý giúp cho người nghe không bị nhàm chán.

Từ nối chỉ sự lặp lại ý trong tiếng anh
Các từ nối chỉ sự lặp lại ý trong tiếng anh

Từ nối trong tiếng anh để chỉ thời gian

Khi nói hoặc viết về thời gian thì chúng ta thường sử dụng các từ nối chỉ thời gian sau:

Từ nối chỉ thời gian trong tiếng Anh
Các từ nối chỉ thời gian thường dùng trong tiếng Anh giao tiếp

Từ nối tiếng Anh chỉ sự tương tự

Từ nối chỉ sự tương tự trong tiếng Anh
Các từ nối tiếng anh thường dùng đề chỉ sự tương tự

Từ nối tiếng anh để cung cấp thêm thông tin

Các từ nối trong tiếng Anh dùng để thêm thông tin và thường được sử dụng khi mệnh đề phía sau cung cấp thêm thông tin có mục đích giống với câu phía trước.

Từ nối tiếng Anh để thêm thông tin
Một số từ nối tiếng Anh dùng để thêm thông tin

Từ nối chỉ sự tổng quát trong tiếng Anh

Từ nối chỉ sự tổng quát trong tiếng Anh
Các từ nối tiếng anh dùng để chỉ sự tổng quát

Từ nối trong tiếng anh chỉ sự đối lập

Từ nối chỉ tự đối lập trong tiếng Anh
Các từ nối tiếng Anh chỉ sự đối lập

Các từ nối chỉ địa điểm trong tiếng Anh

Các từ nối chỉ địa điểm trong tiếng Anh
Các từ nối chỉ địa điểm trong tiếng Anh

Từ nối trong tiếng anh dùng để đưa ra ví dụ

Từ nối trong tiếng anh dùng để đưa ra ví dụ
Từ nối trong tiếng anh dùng để đưa ra ví dụ

Từ nối tiếng Anh dùng để bày tỏ quan điểm

Từ nối bày bỏ quan điểm trong tiếng Anh
Từ nối bày bỏ quan điểm trong tiếng Anh

Cuối cùng là, hãy học thuộc và luyện tập sử dụng linh hoạt các từ nối trong tiếng Anh chúng tôi đã tổng hợp bên trên. Những từ nối này sẽ giúp cho bài viết của mạch lạc, logic hơn. Bài nói trôi chảy, lưu loát hơn và giúp bạn tạo ấn tượng tốt với người đối diện khi giao tiếp bằng tiếng Anh.

Facebook Comments