Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 63: Recent (tính từ)

Từ vựng của ngày hôm nay: Recent (tính từ)

– Phiên âm: /ˈriː.sənt/

– Nghĩa: mới đây, gần đây, vừa xảy ra

– Từ đồng nghĩa: late, new, contemporary

Ví dụ:

In recent months, there has been an increase in the amount of demands for electronic devices
Trong những tháng gần đây, có một sự gia tăng về nhu cầu thiết bị điện tử

Câu hỏi từ vựng Recent trong đề thi TOEC

Câu hỏi từ vựng Recent trong đề thi TOEC

Giải thích và đáp án câu hỏi

Giải thích và đáp án câu hỏi Từ Vựng Recent

Facebook Comments