Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 58: Hesitant (tính từ)

Tu Vung TOEIC Day 58 hesitant

Từ vựng của ngày hôm nay: Hesitant (tính từ)
– Phiên âm: /ˈhez.ə.tənt/
– Nghĩa: do dự, lưỡng lự, ngần ngại
– Từ đồng nghĩa: afraid, doubtful, reluctant, skeptical

Ví dụ:
The CEO seemed a bit hesitant about recommending some candidates as his replacement.
Vị tổng giám đốc có vẻ khá do dự về việc đề cử ứng cử viên để kế nhiệm ông ấy.

Bài tập ôn tập từ vựng

Đáp án và giải thích chi tiết

Facebook Comments