Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 37: Marked (tính từ)

Tu Vung TOEIC Day 37 marked

Từ vựng của ngày hôm nay: Marked (tính từ)
– Phiên âm: /mɑːrkt/
– Nghĩa: rõ rệt, đáng chú ý
– Từ đồng nghĩa: considerable, notable, noticeable
Ví dụ:
– There was a marked improvement in my health when I gave up smoking.
Có một sự cải thiện rõ rệt về sức khỏe khi tôi bỏ hút thuốc.

– Unemployment has fallen again, although the change is less marked than last month.
Tỉ lệ thất nghiệp lại tiếp tục giảm, dù sự thay đổi không rõ rệt như tháng rồi.

Bài tập từ vựng

Bài tập của từ vựng này trong đề thi TOEIC

Tu Vung TOEIC Day 37 marked BTĐáp án và giải thích chi tiết

Tu Vung TOEIC Day 37 marked DA

Facebook Comments