Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 36: Reduction (danh từ)

Tu Vung TOEIC Day 36 reduction

Từ vựng của ngày hôm nay: Reduction (danh từ)
– Phiên âm: /rɪˈdʌk.ʃən/
– Nghĩa: sự cắt giảm, suy giảm
– Từ đồng nghĩa: cut, discount
Ví dụ:
– There was a reduction in traffic congestion.
Có một sự sụt giảm về tình trạng tắc nghẽn giao thông.

– The store offered huge price reductions.
Cửa hàng có nhiều đợt giảm giá lớn.

Bài tập từ vựng

Câu hỏi từ vựng thường xuất hiện trong đề thi TOEIC

Tu Vung TOEIC Day 36 reduction BTĐáp án và giải thích chi tiết

Tu Vung TOEIC Day 36 reduction DA

Facebook Comments