Trung tâm Halo đồng hành cùng SSCUTE phát cơm miễn phí cho sinh viên UTE

Nhằm tăng cường hỗ trợ sinh viên khó khăn, Trung tâm Dịch vụ Sinh viên – Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật (SSCUTE) đã mở cửa Góc sẻ chia phục vụ các thực phẩm tại chỗ và tổ chức 2 đợt phát cơm với 200 suất mỗi đợt vào thứ 5 hàng tuần. Trung tâm Halo hân hạnh được đồng hành cùng với SSCUTE trong hoạt động phát cơm miễn phí tại “Góc chia sẻ”

Halo - SSCUTE - Goc Chia Se (2)

Halo - SSCUTE - Goc Chia Se (1)
Halo - SSCUTE - Goc Chia Se (1)
Halo - SSCUTE - Goc Chia Se (1)
Hy vọng trong thời gian sắp tới trung tâm Halo sẽ được đồng hành cùng với Trung tâm Dịch vụ Sinh viên trong nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên hơn nữa.

Facebook Comments