Tải ngay bộ sách luyện thi COLLIN PRACTICE TESTS FOR IELTS 1

Bộ đề IELTS số 1 của Collins, phù hợp đề luyện tập như trong hoàn cảnh thi thật nhằm chuẩn bị tâm lý, cảm giác làm bài tốt nhất trong phòng thi. Tất nhiên đề thi phản ánh đúng năng lực nhất là của NXB Cambridge.

Collins Practice Tests for IELTS 1

Cuốn sách này cung cấp cho bạn:

– 4 bài test IELTS full 4 kỹ năng của Academic Module

– 2 bài test IELTS Reading và Writing của General Module

– Hướng dẫn cụ thể về kỳ thi IELTS

– Các mẹo làm bài hiệu quả

– Phần Nghe có cung cấp Transcript ở cuối sách cùng với các phần thi mẫu của đề Speaking

– Đáp án và phần giải thích đáp án cho các bài test, bao gồm cả câu trả lời mẫu cho đề thi Speaking và Writing.

Đây là bộ đề rất phù hợp với các bạn đã ở trình độ từ 5.0 trở lên và muốn luyện thi thêm với các bộ đề sát với đề thi thật nhé.

Tải ngay trọn bộ Collin Practice Tests For IELTS: File PDF SáchFile Audio

Facebook Comments