Download Bộ tài liệu luyện tập Collin Practice Test For IELTS 2

Bộ đề IELTS số 2 của Collins, phù hợp đề luyện tập như trong hoàn cảnh thi thật nhằm chuẩn bị tâm lý, cảm giác làm bài tốt nhất trong phòng thi. Đây là bộ đề rất phù hợp với các bạn đã ở trình độ từ 5.0-5.5 trở lên và muốn luyện thi thêm với các bộ đề sát với đề thi thật nhé nhằm đạt mức điểm từ 6.0 trở lên.

Collins Practice Tests for IELTS 2

Cuốn sách này gồm 3 phần:

Phần 1: giới thiệu, tổng quan về kỳ thi IELTS và các chiến lược để thi tốt

Phần 2: 4 bài test IELTS full 4 kỹ năng của Academic Module và 2 bài test IELTS Reading và Writing của General Module

Phần 3: Transcript của phần Nghe, Phiếu bài làm mẫu, đáp án cho phần đề thi Nghe và Đọc, và câu trả lời mẫu cho đề thi Nói và Viết.

Tải trọn bộ tài liệu Collin Practice Test For IELTS 2: File PDF +  Audio

Pass giải nén: haloenglish.edu.vn

Facebook Comments