Tài liệu luyện Writing Skills For The IELTS Test

Một cuốn sách nữa được viết cho người học ở Trung Quốc nhưng cũng có rất hữu ích cho người học nước ngoài vì được viết cả bằng Tiếng Anh.

Writing Skills for the IELTS Test

Cuốn sách được chia làm 3 phần chính: Viết thư, Viết báo cáo và Viết luận. Ngoài ra, chương cuối của sách có cung cấp phần lý thuyết và bài tập để tăng chất lượng giao tiếp lên thông qua việc sử dụng từ nối và ngữ pháp đúng. Do đó cuốn sách này phù hợp cho người học đang luyện thi phần Writing của cả đề thi General và Academic Module của IELTS.

Tải ngay bộ tài liệu Writing Skills For The IELTS Test: Download 

Facebook Comments