Tải trọn bộ tài liệu IELTS Writing Task 1 Và Task 2 Cập Nhật Mới Nhất

Tải trọn bộ tài liệu IELTS Writing Task 1 Và Task 2 Cập Nhật Mới Nhất
Trọn bộ tài liệu IELTS Writing Task 1 Và Task 2 Cập Nhật Mới Nhất

IELTS Writing Task 1

Với IELTS Writing Task 1, cuốn sách này hướng tới tất cả mọi người học IELTS. Do vậy, bất cứ ai muốn có thêm tài liệu ví dụ về task 1 thì đều có thể sở hữu cuốn này.

Chỉ cần bạn đã có nền tảng ngữ pháp ổn và nắm được các kiến thức cơ bản về IELTS Writing Task 1, bạn có thể sử dụng cuốn sách này một cách thuần thục. Qua đó có thể cải thiện, nâng cao kỹ năng làm bài viết task 1 của các bạn

Đây là một cuốn sách tổng hợp ví dụ và các bài viết mẫu nên các bạn có thể đọc tham khảo nhằm nắm vững được các bài tập và cách làm về dạng biểu đồ kết hợp (dạng bài tập hay vào các năm gần đây).

Tải bộ tài liệu IELTS Task 1:   Download  

IELTS Writing Task 2

Với IELTS Writing Task 2, cuốn sách này hướng tới tất cả mọi người học IELTS. Do vậy, bất cứ ai muốn có thêm các bài viết mẫu về task 2 thì đều có thể sở hữu cuốn này.

Các bạn cần phải có nền tảng ngữ pháp ổn và nắm được các kiến thức cơ bản về IELTS Writing Task 2, các dạng đề bài, các yêu cầu về viết một bài luận thì mới có thể sử dụng cuốn sách này một cách thuần thục. Qua đó có thể cải thiện, nâng cao kỹ năng làm bài viết task 2 của các bạn

Đây là một cuốn sách tổng hợp ví dụ và các bài viết mẫu nên các bạn có thể đọc tham khảo nhằm nắm vững được các bài tập và cách làm về dạng bài luận khác nhau.

Tải bộ tài liệu IELTS Task 2:   Download  

Facebook Comments
Danh mục