Chúc mừng bạn Nguyễn Ngọc Nhân đạt IELTS 6.5 sau 3 tháng

Chúc mừng bạn Nguyễn Ngọc Nhân đã xuất sắc đạt được IELTS 6.5 với số điểm các phần:

– Reading: 6.5

– Listening: 7.0

– Writing: 5.5

– Speaking: 6.0

Facebook Comments