Chúc mừng bạn Đặng Trung Thành đạt IELTS 6.5

Xin chúc mừng bạn Đặng Trung Thành là học sinh trường THCS – THPT Hoa Sen đã đạt được chứng chỉ IELTS 6.5. Sau khi tham gia lớp học liên kết giữa trung tâm Halo English Center và trường THCS – THPT Hoa Sen.

Chứng chỉ IELTS 6.5 của bạn Đặng Trung Thành

Chứng chỉ IELTS 6.5 mà bạn Đặng Trung Thành đã đạt được với số điểm cho các phần: Listening: 8.0, Reading 6.0, Writing: 5.5, Speaing 6.5.

Cảm nhận của bạn Đặng Trung Thành sau khi đạt IELTS 6.5
Cảm nhận của bạn Trung Thành sau khi tham gia học tập tại Halo English Center

 

Facebook Comments