ECODAYS – Ngày hội Ngoại Ngữ – Kỹ năng – Bản lĩnh của sinh viên Khoa Kinh Tế ĐH SPKT

HALO hân hạnh là nhà tài trợ vàng – đồng hành cũng EcoDay và SV Khoa Kinh tế.

Facebook Comments