Chương trình Luyện nghe “Để làm TOEIC Part 1 Part 2 Không trượt phát nào”

Chương trình Luyện nghe "Để làm TOEIC Part 1 Part 2 Không trượt phát nào"
Chương trình Luyện nghe “Để làm TOEIC Part 1 Part 2 Không trượt phát nào”

Điều khiến các bạn “gục ngã” ở Listening part 1 – 2

Chưa biết phân tích câu hỏi và dự đoán đáp án

Trong 4 lựa chọn thường sẽ có 1 mô tả đúng, 2 mô tả sai và 1 đáp gây nhiễu! Cần xác định được các key words để tập trung tìm ra đáp án đúng trong 4 lựa chọn được nghe!

Không có từ vựng:

Trong Part 1 và Part 2 TOEIC, các bạn không hiểu nội dung nghe vì bị thiếu từ vựng. Do đó bạn cần trang bị:

– Từ vựng về hành động của tay – chân – mắt – cơ thể

– Từ vựng và cụm từ về vị trí và mô tả liên quan đến cửa hàng, trường học, công sở, công trình xây dựng, đường phố, nhà hàng,..

Chương trình “Để làm TOEIC Part 1-2 không trượt phát nào”

Biết được những khó khăn đó, Halo quyết định tổ chức Chương trình luyện nghe TOEIC Part 1-2 “Để làm TOEIC Part 1-2 không trượt phát nào”. Tham gia luyện nghe chương trình này sẽ giúp các bạn sinh viên:

– Bổ sung các từ vựng, cụm từ và cấu trúc thường gặp trong Part 1 Part 2 TOEIC

– Nâng cao kỹ năng phân tích và dự đoán đáp án

Từ đó, các bạn có thể tăng 100 – 200 điểm TOEIC một cách nhanh chóng – hiệu quả chỉ trong 4 – 6 tuần!

Facebook Comments