Chương Trình Vinh Danh Học Viên Halo – Tỏa Sáng Cùng Halo

Chương Trình Vinh Danh Học Viên Halo - Tỏa Sáng Cùng Halo

Nhằm ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các bạn học viên trong năm 2021, Halo quyết định Tuyên dương những học viên có thành tích xuất sắc và nhiều đóng góp cho Halo.

Danh hiệu “Học viên gắn kết”

Halo trân trọng cảm ơn những bạn học viên đã gắn kết với Halo, mang hình ảnh của Halo đến với nhiều bạn sinh viên.
Danh hiệu “Học viên gắn kết” như một lời tri ân mà Halo muốn gửi tặng đến các bạn giới thiệu những học viên mới cho Halo trong năm 2021.

GIẢI THƯỞNG HỌC VIÊN GẮN KẾT
– Giải nhất: 500.000 VNĐ
– Giải nhì : 400.000 VNĐ
– Giải ba: 300.000 VNĐ

Học Viên Gắn Kết - Thanh Hao
Học Viên Gắn Kết – Thanh Hao
Học Viên Gắn Kết - Thanh Huy
Học Viên Gắn Kết – Thanh Huy
Học Viên Gắn Kết - Kim Thanh
Học Viên Gắn Kết – Kim Thanh

Danh hiệu “Học viên xuất sắc”

Học Viên Xuất Sắc - Hà Phương IELTS 8.0
Học Viên Xuất Sắc – Hà Phương IELTS 8.0
Học Viên Xuất Sắc - Minh Phúc IELTS 7.5
Học Viên Xuất Sắc – Minh Phúc IELTS 7.5
Học Viên Xuất Sắc - Anh Dung IELTS 6.5
Học Viên Xuất Sắc – Anh Dung IELTS 6.5
Học Viên Xuất Sắc - Huyen Trang IELTS 6.5
Học Viên Xuất Sắc – Huyen Trang IELTS 6.5
Học Viên Xuất Sắc - Linh Chi IELTS 6.5
Học Viên Xuất Sắc – Linh Chi IELTS 6.5
Học Viên Xuất Sắc - Nha Anh IELTS 6.0
Học Viên Xuất Sắc – Nha Anh IELTS 6.0
Học Viên Xuất Sắc - Anh Khoa IELTS 6.0
Học Viên Xuất Sắc – Anh Khoa IELTS 6.0
Học Viên Xuất Sắc - Hoang Tien IELTS 6.0
Học Viên Xuất Sắc – Hoang Tien IELTS 6.0
Học Viên Xuất Sắc - Huu Dat IELTS 6.0
Học Viên Xuất Sắc – Huu Dat IELTS 6.0
Học Viên Xuất Sắc - Thanh Truc IELTS 6.0
Học Viên Xuất Sắc – Thanh Truc IELTS 6.0
Học Viên Xuất Sắc - Phuong Duy IELTS 5.5
Học Viên Xuất Sắc – Phuong Duy IELTS 5.5
Học Viên Xuất Sắc Quynh Lam IELTS 5.5
Học Viên Xuất Sắc Quynh Lam IELTS 5.5
Học Viên Xuất Sắc - Quang Dai IELTS 5.5
Học Viên Xuất Sắc – Quang Dai IELTS 5.5
Học Viên Xuất Sắc - Duc Tien IELTS 5.5
Học Viên Xuất Sắc – Duc Tien IELTS 5.5
Học Viên Xuất Sắc - Thien an IELTS 5.0
Học Viên Xuất Sắc – Thien an IELTS 5.0
Học Viên Xuất Sắc - Thai Nguyen TOEIC 815
Học Viên Xuất Sắc – Thai Nguyen TOEIC 815
Học Viên Xuất Sắc Dang Huy TOEIC 880
Học Viên Xuất Sắc Dang Huy TOEIC 880
Học Viên Xuất Sắc - Tan Vinh TOEIC 705
Học Viên Xuất Sắc – Tan Vinh TOEIC 705
Học Viên Xuất Sắc - Van Khanh TOEIC 675
Học Viên Xuất Sắc – Van Khanh TOEIC 675
Học Viên Xuất Sắc - Truong Sang TOEIC 655
Học Viên Xuất Sắc – Truong Sang TOEIC 655
Học Viên Xuất Sắc - Huu Vinh TOEIC 625
Học Viên Xuất Sắc – Huu Vinh TOEIC 625
Học Viên Xuất Sắc - Huu Huy TOEIC 645
Học Viên Xuất Sắc – Huu Huy TOEIC 645
Học Viên Xuất Sắc - Minh Thuan TOEIC 600
Học Viên Xuất Sắc – Minh Thuan TOEIC 600
Học Viên Xuất Sắc - Anh Quoc AVDR
Học Viên Xuất Sắc – Anh Quoc AVDR
Học Viên Xuất Sắc - Anh Thu AVDR
Học Viên Xuất Sắc – Anh Thu AVDR
Học Viên Xuất Sắc - Duc Huy AVDR
Học Viên Xuất Sắc – Duc Huy AVDR
Học Viên Xuất Sắc - Le Linh AVDR
Học Viên Xuất Sắc – Le Linh AVDR
Học Viên Xuất Sắc - Ngoc Huy AVDR
Học Viên Xuất Sắc – Ngoc Huy AVDR
Học Viên Xuất Sắc - Thanh Minh AVDR
Học Viên Xuất Sắc – Thanh Minh AVDR
Học Viên Xuất Sắc - Xuan Khoa AVDR
Học Viên Xuất Sắc – Xuan Khoa AVDR

Danh hiệu “Học viên có đề xuất được yêu thích nhất”

Bên cạnh các khóa học đảm bảo chất lượng, Halo còn là nơi đồng hành cùng các bạn học viên trong rất nhiều hoạt động khác tại trung tâm.

Học Viên Đề Xuất Yêu Thích - Ngoc Yen
Học Viên Đề Xuất Yêu Thích – Ngoc Yen
Facebook Comments