BÍ KÍP MAX ĐIỂM TOEIC CHO TOEIC PART 3 – 4

 

Tips làm bài toeic listening Part 3 - 4
Tips làm bài toeic listening Part 3 – 4

BÍ KÍP MAX ĐIỂM TOEIC CHO TOEIC PART 3 – 4

Trên thực tế, câu hỏi của Part 3, part 4 có rất nhiều “bẫy”, nhằm kiểm tra khả năng nghe thật sự của thí sinh. Các câu trả lời cho sẵn thường có những từ hay cụm từ giống như trong bài nghe, hoặc có những ý tương tự nhưng không hoàn toàn chính xác, v.v. Part 3 cũng là phần có nhiều thay đổi nhất trong phiên bản TOEIC mới. Mỗi bài đối thoại được tăng lên thành 4 lượt nói (M – W – M – W) và có 3 câu hỏi.

Cùng Halo khám phá từ vựng siêu cần thiết cho Part 3 – 4 ha!

các chủ đề từ vựng part 3&4 các chủ đề từ vựng part 3&4 các chủ đề từ vựng part 3&4 các chủ đề từ vựng part 3&4 các chủ đề từ vựng part 3&4 các chủ đề từ vựng part 3&4 các chủ đề từ vựng part 3&4 các chủ đề từ vựng part 3&4 các chủ đề từ vựng part 3&4 các chủ đề từ vựng part 3&4 các chủ đề từ vựng part 3&4

Facebook Comments