Võ Hữu Khiêm vượt qua kỳ thi Anh Văn Đầu Ra như thế nào

Võ Hữu Khiêm vượt qua kỳ thi anh văn đầu ra

Lời đầu tiên, cảm ơn thầy Tâm và thầy James Le đã tạo điều kiện cho nhóm chúng e được tham gia lớp học Free 10 buổi.
Nhờ sự chỉ dạy của thầy mà e qua Anh Văn Đầu Ra đợt này.

Lớp học của thầy rất vui, thầy truyền đạt nhiều kinh nghiệm làm bài thi. Học ở thầy e thấy mình học được rất nhiều từ vựng và cách đọc để làm nhanh part 7. Phần nghe thì chưa tốt lắm vì buổi học có giới hạn, nhưng cảm ơn những chia sẻ về những video luyện nghe của Halo đã giúp e rất nhiều.

Facebook Comments