Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 90: Eventually (trạng từ)

Từ vựng của ngày hôm nay: Eventually (trạng từ)

– Phiên âm: /ɪˈven.tʃu.ə.li/

– Nghĩa: cuối cùng

– Từ đồng nghĩa: finally, ultimately

Ví dụ

After a long search, they eventually found the suitable candidates.
Sau một cuộc tìm kiếm dài, họ cuối cùng cũng tìm được ứng cử viên thích hợp

Câu hỏi từ vựng “Eventually” trong đề thi TOEIC

Giải thích và đáp án câu hỏi

 

Facebook Comments