Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 54: Delegation (danh từ)

Tu Vung TOEIC Day 54 delegation

Từ vựng của ngày hôm nay: Delegation (danh từ)
– Phiên âm: /ˌdel.əˈɡeɪ.ʃən/
– Nghĩa: sự phân công
– Từ đồng nghĩa: appointment, authorization

Ví dụ:
Delegation of responsibility is a key part of a manager’s job.
Phân công nhiệm vụ là yếu tố chính trong của vai trò quản lí.

Bài tập ôn tập từ vựng

Đáp án và giải thích chi tiết

Facebook Comments