Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 54: Delegation (danh từ)

Tu Vung TOEIC Day 54 delegation

Từ vựng của ngày hôm nay: Delegation (danh từ)
– Phiên âm: /ˌdel.əˈɡeɪ.ʃən/
– Nghĩa: sự phân công
– Từ đồng nghĩa: appointment, authorization

Ví dụ:
Delegation of responsibility is a key part of a manager’s job.
Phân công nhiệm vụ là yếu tố chính trong của vai trò quản lí.

Bài tập ôn tập từ vựng

Đáp án và giải thích chi tiết

Facebook Comments
Danh mục