Từ vựng của 7 chủ đề thường gặp

Từ Vựng 7 Chủ Đề Thường Gặp

Từ vựng là 1 phần quan trọng trong việc học tiếng Anh. Bạn cần phải tăng vốn từ vựng của mình lên hàng ngày. Cùng học từ vựng của 7 chủ đề do đội ngũ giáo viên của Anh Ngữ Halo sưu tầm và tổng hợp thành các file cho từng chủ đề.

7 chủ đề hôm nay chúng sẽ học bao gồm:

– Technology

– Animal

– Crime

– Disadvantaged Peope

– Gender

– Media

– Sports

Tải ngay bộ từ vựng 7 chủ trên tại đây:  Link Download 

 

Facebook Comments